Turid vant prisen

Turid Abelsen fra Sortland vinner den nasjonale Frivillighetsprisen 2020 for sin livslange innsats i ulike frivillige organisasjoner. Hun vil motta 50.000 kroner fra Norsk Tipping til sitt formål.

Lokal ildsjel og frivillig på mange felt, Turid Abelsen, vant årets Frivillighetspris (foto: Marius Sørhus, Frivillighet Norge)

Turid Abelsen (71) vinner den nasjonale Frivillighetsprisen 2020. Turid er med på det meste av frivillighetsarbeid. Hun er aktivitetsvenn for personer med demens, har vært trener i Ajaks ski- og fotballklubb i 50 år, styreleder i Caravanklubben, sekretær i Marsjklubben og sjåfør for TV-aksjonen.

– Turid Abelsen er med på det meste i frivilligheten i Sortland gjennom 50 år og er en fantastisk representant for frivillighetstradisjonen i Norge, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Da koronaen kom til Norge sto Turid på for Sortland frivilligsentral og bisto folk med handling av matvarer, delte ut over 100 påskeegg til eldre som bor alene, skapte utearrangement på 17. mai ved et av sykehjemmene og inviterte til bålkaffe ute i parker og hager. Hun er leder for boccia for seniorer i en park i Sortland.

Vinneren av Frivillighetsprisen 2020 representerer mange typiske kjernefrivillige med lang og tro tjeneste bak seg. Vi snakker om kakebakerne, kaffekokerne, bøssebærerne og møteforberederne, som ofte glemmes i festtalene, men som spiller en helt uvurderlig rolle i frivilligheten. Disse er frivillige som jobber i det stille og tilrettelegger for aktiviteter for store og små i nærmiljøer over hele Norge.

-Vinneren har livslang fartstid i frivilligheten og har ingen planer om å gi seg med det første. Vinneren holder den norske frivillighetstradisjonen levende og har et tydelig fokus på å føre denne videre til nye generasjoner, lyder det i begunnelsen fra juryen.

Frivilligheten har vært avgjørende for å hanskes med koronapandemien. Vinneren har særskilt utmerket seg med engasjement og omsorg for mennesker som er spesielt sårbare under pandemien. Pandemien har uante konsekvenser for det norske samfunnet på kort og lang sikt, men vinnerens innsats er utvilsomt med på å begrense skadene. Vinneren er en av de som tenner lys i en mørk tid.

Årets vinner har gjennom hele sitt liv bidratt til sitt lokalsamfunn gjennom mange forskjellige organisasjoner. Vinneren stiller opp der det trengs, som tilrettelegger i det lokale idrettslaget, sekretær i marsjklubben, styreleder i karavanklubben, sjåfør for TV-aksjonen eller som aktivitetsvenn for personer med demens på sykehjemmet.

Hun motvirker ensomhet og passivitet. Hun skaper glede, håp og optimisme. Vinneren av den nasjonale Frivillighetsprisen 2020 er Turid Helene Abelsen fra Sortland.

Frivillighetsprisens mål er å skape engasjement og fremme organisasjonene bak de nominerte. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Frivillighetsprisen deles ut av Frivillighet Norge, Kulturdepartementet og Norsk Tipping. Prisstatuetten er laget av kunstneren Tanja Sæter. Norsk Tipping gir 50.000 kroner til vinnerens formål.

Juryen til Frivillighetsprisen ledes av styreleder i Frivillighet Norge Kjell Erik Ullmann Øie. Andre medlemmer i juryen er stortingsrepresentanter i Familie- og kulturkomiteen: Anette Trettebergstuen (Ap), Tage Pettersen (H) og Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), samt samfunnskontakt i Norsk Tipping Stian Seland, tidligere leder i Røde Kors ungdom Mawra Mahmood og forsker på sivilsamfunnet ved Institutt for Samfunnsforskning, Daniel Arnesen.