Kan få 9 måneder

En ung mann fra Sortland risikerer 9 måneders fengsel, dersom Vesterålen tingrett finner ham skyldig etter en lang tiltale med flere alvorlige punkt. Et alternativ kan være tvungen innleggelse for avrusing, såkalt «paragraf-12-soning».

Vesterålen tingrett har brukt flere dager på en rettssak mot den unge sortlandmannen og onsdag var det tid for oppsummering. Aktor Karoline Trones Faye mener to tilfeller av vold alene vil gi 7-8 måneders fengsel, men tiltalelisten er mye lengre.

Her er det snakk om bruk av dopingmidler, samt kjøp og bruk av narkotika, pluss flere tilfeller av tyveri og vold. Volden skal både ha vært uprovosert og dels kommet som følge av ulike tilfeller av rus.

Alvorligste punkt er vold mot en annen ung mann der offeret fikk brukket en finger. Et annet offer fikk enda hardere medfart og endte på Stokmarknes sykehus med punktert lunge og knekt ribbein.

Tiltalte har innrømmet en del av forholdene, inkludert vold mot sin egen far og andre i familien. Under rettssaken beskrev familiemedlemmer tiltalte som ute av kontroll når han hadde ruset seg.

Mange av lovbruddene skjedde i 2019 og de fleste på og omkring Sortland. Tiltalte har vært i politiets søkelys ved en rekke anledninger.

Rettssaken som nå over, er den første av to for samme mann. Over nyttår må han igjen møte i Vesterålen tingrett, og da det er voldtekt og misbruk av to unge jenter som tiltalen lyder på.