Mer oppdrett lokalt

Tre oppdrettere i Vesterålen har brukt 673 millioner for å kjøpe ekstra konsesjoner for å øke oppdrett av laks og ørret lokalt, som kan gi 2.800 tonn mer fisk når dette tas i bruk.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har gitt utvidet volum for oppdrett i Vesterålen (foto: Regjeringen/Hans Kr. Thorbjørnsen).

Auksjonen av nye laksetillatelser er nå fullført. 30 oppdrettsselskaper har kjøpt nye laksetillatelser for nesten 6 milliarder kroner. Også oppdretterne i Vesterålen var med på dette.

Største kjøp her gjorde Eidsfjord Sjøfarm, med 1.984 tonn volum til en sum av 462,9 millioner kroner. Øyfisk kjøpte 625 tonn til 159,8 millioner, mens Nordlaks nøyde seg med 200 til vel 50 millioner.

Nærings- og fiskeridepartementet holdt i går auksjon av nye tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Tillatelsene er solgt i produksjonsområder langs kysten hvor miljøsituasjonen er vurdert som god, og gir en vekst i norsk oppdrettsnæring på mer enn 3 prosent.

– Nå har vi solgt nye laksetillatelser for rekordhøye 6 milliarder kroner, dobbelt så mye som forrige auksjon. Dette bekrefter at vi har en framoverlent og offensiv næring. Det er bra, og viktig for arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen.

Det var 42 selskap påmeldt i auksjonen, og 30 selskap kjøpte til slutt tillatelser. Det var 27 189 tonn produksjonskapasitet tilgjengelig i auksjonen, og alt ble solgt.

– Det gleder meg at så mange selskaper har kjøpt nye tillatelser, og at det er stor variasjon blant oppdretterne som har vunnet frem. Dette viser at auksjoner kan være en god tildelingsform for både små, mellomstore og store oppdrettere, sier fiskeri- og sjømatministeren.