Passerte 3 milliarder

Fjoråret gav ny rekord i omsetningen for Nordlaks, da konsernet passerte 3 milliarder i omsetning. Sluttresultatet for året ble på hyggelige 788 millioner i pluss, etter at skatten var betalt.

Konsernsjef Eirik Welde fronter nå Nordlaks i media, mens det er Inge Berg og familien hans som er eiere (foto: Nordlaks).

I et 2019 preget av algeoppblomstring, investeringer på til sammen 850 millioner kroner og klargjøring for mottak av havfarmen hadde Nordlaks-konsernet driftsinntekter på rett over 3 milliarder kroner. Etter skattekostnad på 213 millioner kroner ble årsresultatet på 788 millioner kroner.

Konsernets inntekter økte med 107 millioner kroner til 3,065 milliarder kroner i 2019. Driftskostnadene kom på 2,177 milliarder kroner. Etter finansposter og skattekostnad ble altså årsresultatet på 788 millioner kroner.

– 2019 var preget av både en algeoppblomstring og at Nordlaks har vokst og gjort store investeringer for å bli klar til å ta imot og starte drift i den første havfarmen. Alt i alt er vi fornøyd med resultatet og at vi for første gang omsetter for mer enn 3 milliarder kroner i løpet av ett år, sier konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks.

Nordlaks har investert i blant annet båter, fôrflåter, industritomt, vannbehandlingsanlegg, kaianlegg, havfarm, brønnbåter og settefiskanlegg for til sammen 850 millioner kroner i 2019.

– Nå har vi fått havfarmen «Jostein Albert» i drift, og fremover vil vi begynne å resultatene fra det store industrielle løftet som Nordlaks har gjort over de siste årene. Dette betyr selvsagt mye for Nordlaks, og det involverer over 500 nordnorske leverandører som har levert små og store oppdrag til oss for til sammen 1,3 milliarder kroner i 2019. Det ønsker vi å fortsette med også i årene som kommer, avslutter Welde.

Så langt i 2020 har Nordlaks blant annet tatt imot og startet produksjon i havfarmen «Jostein Albert», settefiskanlegget på Innhavet i Hamarøy er ferdigstilt og nå ventes den første av to nye brønnbåter hjem før årsskiftet. Nordlaks vant også frem i gårsdagens auksjon av nye oppdrettstillatelser, og kjøpte 200 tonn ny produksjonskapasitet for 50 millioner kroner.