Ikke plass til brannbil

Kjempenhøys nye boligfelt med 80 leiligheter ved sjøen i Sortland sentrum mangler plass for brannbiler. Sortland brannvesen stiller nå spørsmål ved planene, som ikke gir plass til liftbil.

To av fire blokker er snart klare for innflytting ved Kjempenhøy i Sortland, og brannvesenet spør nå hvor man tenker at brannbiler skal komme frem.

Det er firmaet Kjempenhøy Boliger AS som bygger ut de 80 nye leilighetene ved sjøkanten i Sortland by. Dette er et datterselskap av Steinsvik Hus på Melbu. Planene for utbyggingen er godkjent av både Sortland kommune og flere andre instanser.

Godkjenningen omfatter også brannkonsept med planer for forebygging av brann, samt rømming for beboere. Det er imidlertid massiv utnyttelse av tomta, der man bygger i høyden for å gi plass til hele 80 leiligheter.

Konturene av prosjektet begynner å vise seg og man ser konkret hvordan dette blir i virkeligheten. Mye bygges i betong og med sprinkling, men likevel er det forventet at man skal kunne komme inn til byggene med brannbiler.

Sortland brann og redning stiller nå spørsmål ved planene. -Ved en gjennomgang av dokumentene i kommunens byggesak, kan vi ikke se at det er prosjektert nødvendige oppstillingsplasser eller adkomstveier, skriver branninspektør Espen Nygård i brev til utbygger.

Spørsmålet er om det blir plass til den store liftbilen, som skal brukes for å kunne slokke en eventuell brann høyere enn 3. etasje.

Brannbilene trenger adkomstvei og oppstillingsplass med minimum bredde på 3,5 meter, og tåle akseltrykk på 11,5 tonn (boggitrykk på 16 tonn). Både adkomstveier og oppstillingsplasser skal være tilgjengelig til enhver tid, og skal være tydelig merket for å unngå parkerte biler eller manglende snømåking hindrer brannvesenet.

-Etter det vi er kjent med, krever brannkonseptet for disse byggene at vindu og balkong i leiligheter fra 3. etasje og opp skal være tilrettelagt for vår slokkeinnsats. For at dette kravet skal kunne være tilfredsstillt, må det være prosjektert oppstillingsplasser for vår lift, påpeker branninspektøren.

Da maksimum avstand fra oppstillingsplass til bygg er 15 meter, medfører dette at det må være prosjektert flere oppstillingsplasser. Oppstillingsplasser for lift skal ha en minimum bredde på 7 meter, minimum lengde på 12 meter og tåle en punktbelastning på 19 tonn (belastningsoverflate 60×60 cm).

-Dersom vi ikke har mottatt tilfredsstillende tilbakemelding på denne henvendelsen før det søkes om, og eventuelt gis, midlertidig brukstillatelse for byggene, vil vi vurdere å gi bruksnektelse etter Brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser. Dette brevet er i så måte å anse som et forhåndsvarsel, skriver branninspektør Espen Nygård i brev til utbygger.