Vil selge øl på døra

Å få øl levert på døra via netthandel kan nå bli realitet for innbyggerne i Sortland. Kommunen har fått søknad fra to firma som vil selge øl direkte og levere til kundene utenom vanlig butikk.

Nå kan det bli både pizza og øl direkte levert på døra for innbyggerne i Sortland, dersom kommunens politikere gir grønt lys til dette (arkivfoto).

De to aktuelle bevillingssøkerne er ikke tilhørende i Sortland, men ønsker bevilling for utlevering til Sortlands innbyggere. Kommunen ser imidlertid ikke bort fra at det også kan komme søknader om salgsbevilling fra lokale bedrifter som ønsker å drive direktesalg.

Saken blir torsdag lagt frem til drøfting for politikerne i driftsutvalget. Rådmannen har verken anbefalt ja eller nei, og dermed blir det en avgjørelse de folkevalgte selv må ta. Flere forhold vil nok spille inn her.

For nettsalg av alkohol kreves bevilling i kommunen der det aktuelle firmaet holder til, og dessuten i alle kommunene der det ønskes utlevering av alkohol. Sortland kommune må altså godta denne ordningen, før tillatelser kan gis.

Utlevering av alkohol bestilt på nett kan foregå ved hjemlevering, henting på varelager eller fra særskilte utleveringspunkt, heter de i sentrale vedtektene.

Bevillingshaver må ellers påse at utleveringen skjer innenfor alkohollovens rammer, som aldersgrenser, salgstider og forbud mot utlevering til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler.

Så lenge det er saklig begrunnet, kan Sortland si nei til aktører utenfra og ja til lokale aktører, eksempelvis dersom man vil legge næringspolitiske hensyn til grunn. Kontrollhensyn kan til en viss grad også veies ulikt for lokale og ikke-lokale aktører, avhengig av hvilken metode som brukes for utlevering av varene.

Såfremt kommunen generelt sett er positiv til å gi salgsbevilling til nettsalg, vil man behandle sakene på ordinær måte og foreslå de vilkår som vil synes nødvendige i den enkelte sak for å sikre at handel og utlevering foregår i samsvar med lovverket.

Dersom politikerne derimot ikke ønsker denne typen konsept i Sortland, vil kommunen innstille på avslag, begrunnet i nettopp konsept og salgsmåte. Det er av denne grunn temaet i første omgang legges fram for drøfting hos politikerne.

Administrasjonen og kommunaldirektøren (rådmann) har ikke selv tatt stilling og gir dermed ikke noen føringer i saken. Denne ordningen har ikke vært vanlig til nå, men særlig under koronaregimet er det blitt stadig flere som bestiller dagligvarer på nett, for levering hjemme på døra.

Her kommer altså også muligheten av å få med svakere alkoholdrikker, som øl man ellers finner i vanlig dagligvare.