Må kutte i prisen

Widerøe må kutte prisen på flybilletter mellom Skagen og Bodø fra 1. oktober. Ny maxpris blir 1.439,- og dermed blir det inntil 600 kroner billigere å fly fra Stokmarknes.

Widerøe er tildelt kontrakt med staten på rutene fra Skagen til Bodø og Tromsø (arkivfoto).

Regjeringen har tildelt Widerøe kontrakten på subsidierte flyvinger mellom Stokmarknes og Bodø, og mellom Stokmarknes og Tromsø, løpende til 31. mars 2022.

Avtalen betyr at Skagen flyplass kommer inn på «FOT-rutene», der staten tar en del av regninga og fastlegger vilkår for flyselskapet.

Samme ordningen har gitt Andenes, Svolvær og Leknes billigere reiser enn Stokmarknes har hatt de senere år.

Dagens fullpris fra Skagen til Bodø er på 2.045 kroner. Ny maxpris blir 1.439,- og dermed kuttes prisen med 600 kroner.

Hvordan utslaget blir på de billigste billettene, er foreløpig ikke kjent.

Widerøe blir pålagt å fly 18 rundturer pr uke på denne strekninga, og har krav om 10.000 seter pr år innenfor dette.

Første fly til Bodø skal gå ca kl 08.00 og siste landing på Skagen blir klokken 17.00.

Også til Tromsø blir det billigere. Ny maxpris her er fastsatt til 1.627,- for en person en vei fra Skagen.

– De regionale flyrutene er avgjørende for å gi befolkning og næringsliv i distriktene tilgang til hovedstad og regionsentre, sykehus, offentlige myndigheter og andre viktige institusjoner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Gjennom tildelingen av kontrakter på flyrutene Stokmarknes–Bodø, Stokmarknes–Tromsø, Ørsta-Volda–Oslo og Florø–Oslo sikrer staten flyrutetilbudet på disse strekningene i en utfordrende tid for luftfarten.

Samferdselsdepartementet lyste 15. april 2021 ut en konkurranse om drift av rutene Stokmarknes–Bodø og Stokmarknes–Tromsø.

Disse flyrutene har over lengre tid vært støttet gjennom ordningen med kjøp av et minimumstilbud på flyruter som før pandemien ble drevet på kommersielle vilkår.

Imidlertid ble det i tidligere i år besluttet å ta disse rutene inn i den ordinære ordningen med offentlig kjøp av flyruter (FOT-rutene).

Widerøe vant kontraktene på rutene Stokmarknes–Bodø, Stokmarknes–Tromsø og Ørsta-Volda–Oslo.

De nye avtaleperiodene har oppstart 1.oktober 2021. Kontraktenes utløpsdato samkjøres med øvrige ordinære kontrakter i Nord-Norge, som løper til 31. mars 2022 (Stokmarknes).