La ned grunnstein

Forsvarsministeren la i dag ned grunnsteinen på Evenes til nybygget som skal huse overvåkingsflyene – som ellers ville hatt base på Andenes, om flytting ikke var vedtatt.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen la ned grunnsteinen til P-8 på Evenes, flankert av sjef 133 luftving på Evenes flystasjon, oberst Eirik Guldvog, sjef Luftforsvaret Rolf Folland, sjef forsvarsstab Elisabeth Natvig og skvadronsjef for F-35 på Ørland, Tron Strand (foto: FD/Lars Gjemble).

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøkte 1. september Evenes flystasjon.

– Evenes er et håndfast uttrykk for regjeringens satsing på og modernisering av Forsvaret.

Fra denne flystasjonen skal Luftforsvaret bidra til å sikre vår tilstedeværelse, maritime overvåking, suverenitetshevdelse og et troverdig forsvar i nord, sier forsvarsministeren.

– Maritime patruljefly er en uvurderlig kapasitet for vår situasjonsforståelse, suverenitetshevdelse og forsvarsevne i nordområdene.

Norge forvalter og har ansvar for enorme havområder i en strategisk viktig del av verden. Vi er derfor avhengige av å kunne følge med på, og forstå hva som skjer i disse områdene.

MPA-bygget vil føye seg inn i rekken av moderne fasiliteter her på Evenes. Investeringene vil gjøre Evenes flystasjon til en av verdens mest moderne flybaser, sier forsvarsministeren.

– Det er så langt investert for ca. 2,5 mrd. kroner på Evenes. Regionale og lokale leverandører har så langt konkurrert seg til ca. 80 % av kontraktene ved utbygging på Evenes.

Utbyggingen gir store ringvirkninger for regionalt og lokalt næringsliv.

– Jeg er sikker på at Evenes vil bli en attraktiv arbeidsplass.

Dette vil bidra til å tiltrekke kompetanse til regionen og at mange forsvarsansatte velger å etablere seg i Nord-Norge, sa Bakke-Jensen, da han la ned grunnsteinen til MPA-bygget.

Øvelse Falcon Deploy er en svært viktig øvelse for Luftforsvaret og innfasingen av de nye kampflyene.

Deployeringen fra Ørland til Evenes gjennomføres som forberedende aktivitet til den planlagte etableringen av NATOs kampflyberedskap fra Evenes.

– Øvelse Falcon Deploy er starten på kampflyaktivitet på Evenes. Øvelsen er et viktig steg på vegen til F-35 QRA (Quick Reaction Allert) på Evenes fra januar 2022.

Øvelsen skal forberede F-35 som system, samt Luftforsvarets base Evenes på det kommende QRA-oppdraget.

Jeg vil ønske Luftforsvaret lykke til med deployeringen og øvelsen, avslutter forsvarsministeren.