Barnetrygden økes

Barnetrygden øker fra 1. september 2021 med 300 kroner i måneden for barn under 6 år. Det utgjør 3.600 kroner i året.

Med dette har regjeringen økt barnetrygden med 8.200 kroner i året for barn opp til seks år.

Regjeringen økte barnetrygden for alle barn for første gang på over 20 år fra 1. mars 2019 med 1008 kroner i året.

– Dette er et historisk løft for barnefamiliene. 8200 kroner ekstra i året gjør økonomien romsligere for småbarnsfamilier.

Dette betyr også aller mest for de som har minst fra før. Økningen i år gjør at regjeringen oppfyller løftet i Granavolden-plattformen, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Økt barnetrygd gir økt disponibel inntekt for alle familier som omfattes.

Småbarnsforeldre har ofte kortere fartstid i yrkeslivet og kan derfor ha en svakere privatøkonomi enn foreldre med eldre barn.

– Økning i barnetrygden for de minste barna vil avhjelpe dette. For mange vil denne økningen gjøre en vanskelig hverdag enklere og handlingsrommet større.

Det kan være forskjellen på å delta eller å stå på sidelinjen, sier Ropstad.

Den 1. september økte barnetrygden for småbarnsforeldre. Barnetrygden til barn under 6 år er nå på 1 654 kroner i måneden. Det gjør at barnetrygden være 19 848 kroner i året for småbarnsforeldre.