Fabrikken åpnet

Mandag åpnet den splitter nye fabrikken for raudåte, der det nå skal produseres helsekost av den lille hoppekrepsen som er en stor ressurs i norskehavet. Det gir mange arbeidsplasser.

Statssekretær Trine Danielsen sammen med fabrikksjef Snorre Angell i nye fabrikklokaler (foto: Zooca).

På fabrikken skal Zooca produsere en unik marin olje som har dokumenterte helseeffekter hos mennesker.

Satsingen gir allerede nå 100 arbeidsplasser, men ambisjonen er å tidoble produksjonen de neste fem årene.

Dermed åpner et nytt og spennende kapittel i Norges stolte historie for bærekraftig utnytting av fiskeriressursene.

Raudåte, en liten hoppekreps, er den største og viktigste marine ressursen på den nordlige halvkulen, men har til nå ikke vært kommersielt utnyttet.

– Det er stor stas å få åpne en helt unik fabrikk her på Holmen i Sortland. Det finnes ikke lignende noe sted i verden, sa statssekretær Trine Danielsen (H) i Nærings- og fiskeridepartementet.

Hun startet produksjonen ved å kaste frossen raudåte i kverna før videre prosessering i den topp moderne bioraffineringsfabrikken.

Danielsen er imponert over innovasjonskraften i næringen, som skaper nye og viktige arbeidsplasser og flere eksportinntekter for Norge.

Statssekretær Trine Danielsen klippet snora for Zoocas nye fabrikk.

– Jeg vil takke regjeringen for å ha åpnet for bærekraftig kommersiell fangst av raudåte. Vi hadde ikke kunnet åpne denne fabrikken uten tilgang på tilstrekkelig råstoff.

Vi lover å forvalte denne tilliten bærekraftig, og vi lover å skape nye arbeidsplasser og inntekter til Norge, sier adm. dir Siv-Katrin Ramskjell i Zooca.

Gründer Gunnar Rørstad var entusiastisk i sin åpningstale. Han sa at Zooca har kommet dit man er i dag grunnet kompetansen og engasjementet hos de ansatte, et godt samarbeid med forsknings-miljøene, og en konstruktiv dialog med myndighetene.

– Vi har utviklet en ny industriell verdikjede basert på bærekraftig høsting av raudåte som er Norges viktigste dyr og den største fornybare og høstbare marine ressursen på den nordlige halvkule, sier Rørstad.

Han peker på at høsting av ressurser på lavere trofisk nivå vil vokse i omfang, og styrke de eksisterende verdikjedene i sjømatnæringen gjennom mer aktivitet for fiskefartøyene og mer marine fôringredienser i en voksende havbruksnæring.

-Vi har gjennom løpende dialog med kundene, utviklet unike helse- og ernæringsprodukter for voksende globale markeder.

Vi har vist at Zooca Oil har gunstige egenskaper langt utover de som finnes i tradisjonelle marine oljer når det kommer til å motvirke helseutfordringer, sier Rørstad.

– For Sortland kommune er det en anerkjennelse at Zooca har valgt å legge sin nye fabrikk hit, sier ordfører Karl-Erling Nordlund.

– Bedriftens kompetanse, og vektlegging av utviklingsarbeid, er positivt for regionen og vil kunne gi mulighet for økt aktivitet basert på råstoff fra havet.

I kombinasjon med ny teknologi ser vi at det gir grunnlag for nye sjørelaterte produkter av høy kvalitet i et globalt marked, sier Nordlund.

Raudåte (Calanus finmarchicus) er et lite zooplankton som finnes i store mengder i norsk farvann.

Raudåten fornyes årlig med ca 300 millioner tonn biomasse, og langt under èn prosent av dette blir høstet kommersielt.

Raudåte kan bli en viktig ressurs for å sikre det fremtidige matbehovet i verden.

Artikkelen her er basert på pressemelding fra Zooca.