Må ha veg og p-plass

Nyksund har muligheter til å blir en virkelig «turistmagnet» med langt høyere besøkstall enn hittil. Parkeringsplasser må da etableres og vegen ut til fiskeværet må rustes betydelig opp.

Forslaget om et stort parkeringsfelt kan romme 80 biler og 5 busser. Anlegget blir en utvidelse av dagens p-plass før man passerer moloen inn til Nyksund. Dette blir i forkant av bildet, til steinblokka i venstre kant (arkivfoto).

En ny rapport er nå sendt over til Øksnes kommune fra en plangruppe som har sett på mulighetene for Nyksund. Rapporten er utarbeidet av Nyksund-Ark ved sivilarkitekt Svein Erik Tøien og skal nå behandles politisk.

I tillegg til bedre veg ut til Nyksund, er det skrikende behov for å få orden på parkeringen for besøkende. Rapporten foreslår å bygge videre på plassen rett før moloen. Den viste skissen gir totalt en kapasitet her for ca. 80 personbiler, 5 busser, 7 bobiler og 20 motorsykler. Her kan et første byggetrinn gi plass for 20 personbiler, 5 busser og 7 bobiler.

Kostnadene for første byggetrinn blir anslått til en halv million, mens full utbygging av p-plassen kan koste opp mot 4 millioner totalt. Da vil det også bli mulighet for å ta imot turistbusser, som kan snu på den samme plassen.

Rapporten mener imidlertid at det må gjøres en del inne i selve Nyksund også, slik at parkeringen kommer i ordnede former. Man kan ikke stenge av biltrafikken, da både fastboende, restaurantene og overnattingsstedene har behov for egne p-plasser.

10 ulike bedrifter tilbyr omkring 100 sengeplasser i Nyksund. Årlig besøkes stedet av ca 30.000 turister. Det er derfor behov for å rydde opp i flere forhold, som søppelhåndtering og offentlige toalett, i tillegg til parkering og trafikk.

Slik tenker Nyksund-Ark og siv.arkitekt Svein Erik Tøien at parkeringen kan bli i fremtiden, med en begrenset utfylling ved moloen. Støene blir ikke berørt og naturen bevares mest mulig, samtidig som er blir plass til 80 biler og 5 busser.

Rapporten som er nå lagt frem kommer fra en styringsgruppe der næringslivet og kulturen har vært deltakere, pluss flere av kommunens ansatte. Det er imidlertid kommet til syne en klar interessekonflikt med stedets fastboende og eiere av private fritidsboliger. Disse er kanskje ikke like glade for å bli en ufrivillig del av «turistattraksjonen Nyksund».

Rapporten slår imidlertid fast at det fortsatt er en del utfordringer ved de private kaiene og eldre bygg i havna. Noen har fornyet både understøtting og kaidekke, mens andre kaier viser tydelige tegn til svikt. Det er særlig på Ungsmaløya at det er dårlige kaier, der det trenges betydelig oppgradering for å sikre trygg ferdsel langs «kaipromenaden».

En av de bryggene som har vært særlig merket av forfall er «Kvitbrygga», innerst i havna. I sommer har imidlertid eieren satt i gang vedlikehold og oppgradering, slik at denne brygga etterhvert skal fremstå som i «fordums prakt».

Når det gjelder vegen ut til Nyksund så peker rapporten på at denne må oppgraderes. Staven Grus AS har sett på dette og anslår en kostnad på 8-9 millioner for nødvendig underbygging, pukk, drenering og toppdekke. Om det så skal legges asfalt på toppen, er et tidligere anslag fra kommunen at dette vil koste vel 10 millioner.

Rapporten skal nå behandles i Øksnes formannskap. Rådmann Elise Gustavsen foreslår at man bare tar denne til orientering, uten å gå inn på de enkelte elementene.

-Tøiens rapport gir et realistisk bilde over dagens situasjon i Nyksund, med utfordringer i forhold til vei, parkering, søppelhåndtering, skilting, reguleringsbestemmelser, m.m. Det er også gjort en rangering av hvilke tiltak som bør få prioritet, skriver rådmann Gustavsen. Noen av tiltakene kan være mulig å få finansiert innenfor kommunale rammer, mens andre tiltak vil gjøre krav på ekstern finansiering.

-Rapporten er et viktig og godt verktøy for administrasjonen i det videre arbeidet, for å bedre infrastrukturen for innbyggere og tilreisende til Nyksund, mener Elise Gustavsen..