Laks skaper formuene

Skattetallene for fjoråret i Vesterålen viser at det er de 3 lokaleide laksebedriftene som virkelig skaper verdier for sine eiere og samfunnet. Skattbar formue ble samlet på over 1,5 milliard.

lakse-formue

Gode priser på laks og store volum fra Vesterålen, gir seg utslag i personlig inntekt og formue hos eierne. Ingen annen næring er i nærheten av å skape så store verdier (foto: Sjømatrådet).

Nordlaks i Hadsel er selvsagt på topp i denne sammenheng også. Familien Berg er alle på toppen av skattelista for Nordland fylke. Far Inge med skattbar netto formue på 517 millioner, mens mor Monica hadde «bare» 58 millioner netto. Tre av barna er så gamle at de er kommet i skattelistene selv, og her står disse oppført med 100 millioner i netto formue hver. Familien betalte i fjor til sammen 16,5 millioner i skatt, der hoveddelen går til staten og litt til kommunen.

Egil Kristoffersen & Sønn as i Bø er ikke eid av noen sønner, men søstrene Eva og Maria. Sistnevnte bor i Bodø og jobber ved Nord Universitet, mens Eva leder bedriften i Bø. Eva hadde skattbar nettoformue på 258 millioner i fjor, mens søster Anna var Bodøs rikeste med 174 millioner. Inntektene deres var henholdsvis 4,7 og 2,9 millioner, og skatten ble 3,6 og 2,2 millioner. Alt dette er nettotall, etter fradrag.

Sortland har også et oppdrettsselskap, som riktignok driver innen hvitfisk i tillegg. Det er Holmøy Maritime as, der sjef Ola Helge kom ut med netto formue på 104 millioner i fjor, mens Heidi og Knut Roald hadde 72 millioner hver. Inntektene deres ble henholdsvis 10, 3 og 2 millioner, mens skatten ble til sammen 7 millioner (alt i cirkatall).

Disse 3 Vesteråls-bedriftene gav dermed til sammen en skattbar personlig formue for eierne sine på godt over 1,5 milliard kroner. Det medførte skatt til stat og kommune på til sammen nesten 30 millioner. Den største delen av skatten går til staten, men noe blir også igjen lokalt til kommunekassene i Hadsel, Bø og Sortland. Personlig inntekt summert for disse eierne ble i fjor på vel 56 millioner netto.

Det er dermed helt åpenbart at oppdrettsnæringa nå er den delen av næringslivet som skaper de største formuene langs kysten. En del av bildet er vanskelig å se, ettersom de store selskapene med eiere på Børsen, ikke blir synlige direkte i skattelistene.

Vesterålens Avis har brukt kalkulatoren litt ekstra og summert skatten fra Nordlaks de siste 15 årene. Her ser man at selskapet har betalt 742 millioner i skatt, der det aller meste er kommet de seneste 6 årene. Store volum og god kilopris på laksen har også gitt synlige resultat i regnskap og skattelister.

Vesterålnytt gjør oppmerksom på at alle tallene her er avrundet og oppgitt etter offentliggjort liste hos NRK. Tallene er fra skattelisten for 2015, og viser altså netto inntekt, netto formue og utskrevet skatt. Reelle verdier og virkelige utbetalinger til disse personene kan avvike svært mye i forhold til de tallene som fremkommer her. Slik er det jo for alle som har inntekt og formue, der likningstallene viser netto resultatet etter ulike fratrekk.