Laks selger normalt

Norsk sjømat er ettertraktet. Selv om salget har bremset i mars, er det mange kjøpere for laks og ørret både i Europa og Asia. Første kvartal ble det eksportert laks for 18 milliarder kroner.

Laksen slaktes og pakkes nesten som normalt i Norge, tross koronakrisen (arkivfoto: Sjømatrådet).

Det ble eksportert 85 800 tonn laks til en verdi av 6,1 milliarder kroner i mars. Det er en økning i volum på 4 prosent, mens verdien økte med 103 millioner kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med mars i fjor.

I første kvartal er det eksportert 252 000 tonn laks til en verdi av 18,5 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 2 prosent, mens verdien har økt med 1,8 milliarder kroner, eller 11 prosent.

Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks i mars var nær 65 kroner per kg, mens det i mars i fjor ble betalt opp mot 68 kroner. Målt i verdi var Polen, USA og Frankrike største mottakere av laks fra Norge i mars.

– De siste ukene har vært utfordrende på grunn av korona-viruset. Det er derfor ekstra gledelig at verdiveksten for norsk sjømateksport fortsetter i mars. I den vanskelige situasjonen gjøres det en formidabel innsats i næringen for å sikre at sjømaten kommer frem til forbrukere over hele verden.

Korona-situasjonen har satt ferskfiskmarkedet under press, og vi ser en dreining mot bearbeidede produkter. Det er flott å se at sjømatnæringen tilpasser seg markedsendringene så raskt. Næringens stå-på-vilje og omstillingsevne er imponerende, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

– Til tross for økte logistikkutfordringer og redusert restaurantkonsum utgjør andelen av lakseeksporten til Asia 17 prosent av totalen. Dette er samme andel som i mars 2019. Den relativt sterke eksporten skyldes økt hjemmekonsum av laks, enten kjøp i form av takeaway, i onlinekanaler eller i detaljhandelen.

Redusert etterspørsel og logistikkutfordringer som følge av korona-viruset har ført til stort prisfall i lokal valuta. Omregnet i euro falt eksportprisen med 19 prosent i mars sammenlignet med samme måned i fjor, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Når det gjelder det kinesiske markedet, har det i mars vært en gradvis økt etterspørsel, og i uke 13 ble det eksportert 517 tonn fersk laks fra Norge til Kina.

– Tallene for første kvartal bekrefter trenden med en gradvis retur i etterspørsel for ferske produkter i Kina, samtidig som vi ser en videre god utvikling for fryste produkter. Samlet har norsk sjømateksport til Kina hatt en verdi- og volumnedgang på 12 prosent i år.

Denne eksportutviklingen er i tråd med forventet markedsutvikling, ettersom Kina nå gradvis går mot en normalisering, sier Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina, Victoria Braathen.

USA er et marked som er svært avhengig av import av sjømat, så de kraftige flytrafikkrestriksjonene den siste måneden har vært dramatiske og skapt stor usikkerhet.

– Korona-viruset har medført at store deler av amerikansk restaurantsektor har stengt ned. Som en konsekvens av disse forholdene har eksporten av for eksempel fersk hel laks stoppet mer eller mindre helt opp. Dette skjer på et svært uheldig tidspunkt, siden vi nå er inne i fasten som tradisjonelt er en svært god periode for sjømatomsetningen i restaurantsektoren, sier Sjømatrådets fiskeriutsending til USA, Egil Ove Sundheim.