Klippfisk er vinneren

Stengte restauranter i Europa gir bråstopp for salget av fersk skrei, mens butikksalget av klippfisk og tørrfisk går normalt. Kundene vil ha fisk med lang holdbarhet under koronakrisen.

Fersk skrei merker koronakrisen og salget har falt med 30% i Europa. Klippfisk er derimot vinneren (arkivfoto: Sjømatrådet).

I årets tre første måneder eksporterte Norge 31 887 tonn konvensjonelle hvitfiskprodukter til en verdi av 1,9 milliarder kroner. Det er en reduksjon på to prosent i volum, men en økning på 16 prosent i verdi sammenliknet med samme periode i fjor. Økte priser på grunn av en svak norsk krone er en viktig årsak til verdiveksten.

Det er spesielt klippfisk og saltfisk av torsk som drar tallene oppover. Et marked som peker seg positivt ut er Portugal, Norges viktigste klippfiskmarked.

-I Portugal gikk butikksalget av norsk klippfisk av torsk som aldri før, både i februar og mars. Flere butikker meldte om en salgsøkning på mellom 30 og 70 prosent. Den siste uken har salgskurven flatet litt ut, noe som trolig skyldes at folk nå begynner å spise opp det de har hamstret.

Det sier Johnny Thomassen som er Sjømatrådets fiskeriutsending i Portugal.

Som i en rekke andre land har koronakrisen også i Portugal ført til stengte restauranter og hamstring av matvarer med lang holdbarhet, slik som hermetikk og tørkede og saltede fiskeprodukter.

-Norsk klippfisk av torsk har en sterk posisjon i Portugal, og brukes i store mengder i portugisernes nasjonalrett bacalao. Både tallene for mars og tallene for årets første kvartal viser en positiv utvikling for klippfiskeksporten til portugiserne.

Til sammen eksporterte Norge klippfisk, tørrfisk og saltfisk, eller konvensjonelle produkter som de også kalles, for nesten syv milliarder kroner i 2019. Tallene for første kvartal i år tyder på en videre verdivekst til tross for usikkerhet i verdenshandelen som følge av koronapandemien.

-I Sør-Italia selges det meste av tørrfisken på fiskemarkeder, fra ambulerende fiskebiler og i fiskebutikker. Fiskemarkedene holder stengt på grunn av koronakrisen. Det er også tilfellet for en del av fiskebilene og fiskebutikkene. Selv om også italienerne etterspør holdbare matvarer så kan altså tørrfisk være vanskelig å få tak i, sier Trym Eidem Gundersen som er Sjømatrådets fiskeriutsending i Italia.

En god del av årets tørrfiskproduksjon er solgt ut, men det som skal eksporteres til høsten henges på hjell i disse dager. Det skaper stor usikkerhet for produsentene.

-Slik situasjonen er nå er det vanskelig å forutsi hvordan etterspørselen vil se ut til høsten. Det store spørsmålet er derfor hvor mye fisk produsentene skal henge, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen.

Nigeria er Norges nest viktigste tørrfiskmarked. Hit går store mengder tørrfiskhoder som brukes i supper og gryter. Og salget går fortsatt så det suser. Hittil i år har Norge eksportert 1 803 tonn tørrfisk til en verdi av 73 millioner kroner til det vestafrikanske landet. Det er en økning på 34 prosent i volum, sammenliknet med første kvartal i fjor.

-Også i Nigeria kjøper folk mat som egner seg til lagring, og vi ser både økt etterspørsel og bedre pris på tørrfiskhoder. Det største problemet akkurat nå er at lagrene faktisk er i ferd med å gå tomme, sier Sjømatrådets fiskeriutsending, Trond Kostveit.

-Nigeria importerer i tillegg noe hel tørrfisk, og den finnes fortsatt på lager. Prisen er høyere enn for tørrfiskhodene, men vi ser at også etterspørselen etter hel fisk er økende.

Kostveit tror etterspørselen vil fortsette i tiden som kommer.

-Myndighetene i landet er opptatt av å holde markedene åpne. Det er her de aller fleste handler mat, inkludert tørrfisk. Derfor er det lite sannsynlig at markedene blir stengt selv om koronasituasjonen skulle forverre seg.

I mars ble det eksportert 8 300 tonn fersk torsk inkludert skrei til en verdi av 365 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 30 prosent, mens verdien falt med 124 millioner kroner, eller 25 prosent, fra mars i fjor.

– Bortfallet av restaurantsegmentet har rammet eksporten av fersk hvitfisk spesielt hardt. Mars er normalt sett den måneden i året med høyest eksport av fersk, hel torsk og skrei, men i år falt volumene til under nivåene vi hadde i februar. Noe av reduksjonen kan også skyldes lavere fangst som følge av mye dårlig vær, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd.

Samtidig har vi aldri sett bedre mars-tall for direkteeksport av fersk, hel skrei til Spania.

– De sterke eksporttallene viser hvilken sterk posisjon kvalitetsmerket skrei har fått i Spania. Det er et resultat av at vi har klart å posisjonere norsk skrei som en unik torsk med en helt spesiell kvalitet som bare fås kjøpt i perioden januar til april, sier Norges sjømatråds fiskeriutsending til Spania, Bjørn-Erik Stabell.