Kystvakta flyttes ikke

VG skriver i dag at Kystvakta ikke skal flyttes fra Sortland. Forsvarsministeren vil beholde basen her, selv om om det fagmilitære råd anbefaler flytting til Bergen. Langtidsplanen for Forsvaret legges ut fredag.

forsvarsminsiter ine eriksen søreide

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) har ikke planer om å flytte Kystvakta, skriver VG i dag, etter en «lekkasje fra informert hold» (fotomontasje).

Langtidsplanen for Forsvaret skal offisielt legges frem først på fredag. VG mener å ha fått informasjon om innholdet og har i dag et oppslag der man kommer med en rekke avsløringer. En av disse er at Kystvakta altså vil få hovedbasen på Sortland også i fremtiden. Hva som vil skje med basene på Andøya, er mer usikkert.

VG skriver: Langtidsplanen foreslår det som omtales som «en bærekraftig støtte- og basestruktur». Det betyr at flere av dagens militærleire og –anlegg vil forsvinne. Men det vil bli gjort endringer fra forsvarssjefens militærfaglige råd også her. Et av argumentene som blir brukt i langtidsplanen, er at kostnadene ved flytting i flere tilfeller overstiger gevinsten ved nedlegging. Etter det VG erfarer, blir blant annet Kystvaktens base på Sortland ikke lagt ned, slik forsvarssjefen foreslo.

Kystjegerkommandoen (KJK) i Harstad vil, ifølge VGs opplysninger, bli foreslått lagt ned i sin nåværende form. Men det kan bli omkamp om den lille, men hardtslående og spesialiserte avdelingen når langtidsplanen skal opp til behandling i Stortinget. I Arbeiderpartiet jobbes det for at i alle fall deler av KJK skal beholdes i Nord-Norge, gjerne som en del av Marinejegerkommandoen (MJK).

I sitt forslag ville forsvarssjefen erstatte de seks Orion-flyene som i dag brukes til maritim overvåkning og ubåtkrig med droner. I langtidsplanen vil regjeringen etter det VG kjenner til gå inn for å erstatte dem med nye maritime patruljefly. Argumentet er at flyene er avgjørende for å holde oversikt over Norges enorme havområder, og kontroll på Russlands skarpeste våpen i nord: Atomubåtene som kan bære interkontinentale missiler og krysserraketter med ekstremt høy presisjon. Langtidsplanen nevner ikke en spesifikk flytype. Men i praksis er det bare ett alternativ på markedet: Amerikanske P-8 Poseidon.

I fjor høst la forsvarssjef Haakon Bruun Hansen fram sin fagmilitære anbefaling til langtidsplanen. Han ba om minst 175 milliarder ekstra de kommende 20 årene, for å bevare forsvarsevnen. Regjeringen legger fram Forsvarets langtidsplan 17. juni. Her angis hovedlinjene, forsvarspolitiske mål, oppgaver, ambisjonsnivå og økonomiske rammer 20 år fram i tid. Den forrige langtidsplanen ble lag fram i 2012.