Kystvakt med droner

Mens helikoptrene fortsatt er i det blå for Kystvakten, kan det nå komme droner ombord i 5 av de mindre fartøyene. Dronene er allerede testet av Kystvakten, men gode erfaringer.

Slike droner som dette kan bli vanlige i fremtidens kystvakt. Med kamera og sensorer kan disse gi fartøysjefene ekstra øyne for å få raskt overblikk i ulike situasjoner (foto: Kystverket).

Det er Kystverket som nå har sendt ut forespørsel til ulike leverandører om å kjøpe inn droner for 5 av kystvaktens mindre fartøy. Det er disse båtene som brukes til bruksvakt og deltar i oljeberedskap i kystnære farvann.

Kystverket har i samarbeid med Kystvakten over en toårs-periode testet ut et konsept med bruk av droner til støtte i oljevernaksjoner og enkelte andre kystvaktoppdrag. Erfaringer fra denne prøveperioden har vært positive og Kystverket ønsker derfor å anskaffe et komplett «RPAS-system» til hvert av de fem indre kystvaktfartøyene. RPSA betyr «Remotely Piloted Aircraft System», altså fjernstyrt luftfartøy, også kalt drone.

Formålet med disse dronene er å gi operativ støtte for oppbygging av situasjonsbilder i forbindelse med oljevernaksjoner, samt målinger av radioaktiv stråling og svovelutslipp fra skip. Systemene skal opereres av Kystvaktens personell på sivil RO3-lisens. Det betyr at personell på en kystvaktbåt vil kunne fly en slik drone ganske langt avsted, og kontrollere den via fjernstyring og opplysninger som kommer på skjerm ombord.

Dette blir ikke noe alternativ til helikopter, som den senere tid har vært heftig diskutert for Kystvakten. De små fartøyene kan uansett ikke ha helikopterdekk så her kan droner bli et nyttig verktøy for mannskapet, som et alternativ til helikopter eller egne små båter som raskt kan oppsøke andre fartøy og gi overblikk. Helikopter vil kun være aktuelt for de store havgående kystvaktskipene.

Det er ønske om mest mulig utnyttelse av kapasiteten til de nye dronesystemene som skal kjøpes, så disse skal også kunne løse oppdrag for Sjøfartsdirektoratet og Statens Strålevern. Sammen med Kystvakten og Kystverket vil derfor også Statens strålevern og Sjøfartsdirektoratet delta på en leverandørkonferanse.

Ove Njøten som er seniorrådgiver i Kystverket, håper på godt oppmøte. -Disse RPAS-systemene vil måtte utvikles og tilpasses i nært samarbeid med leverandøren, som derfor får en svært viktig rolle, sier Njøten.