Kutter 100 ansatte

Årets vintersesong i Vesterålen ser ut til å bli svært dårlig. Fangstene av torsk og skrei er langt under nivået fra i fjor. Myre Fiskemottak kutter allerede 100 ansatte av sesongarbeiderne.

Uvanlig lite fisk er landet på Myre i vinter (arkivfoto).

For øyeblikket er det mest fiske i Lofoten, mens det er mye roligere på mottakene i Vesterålen.

Kvantum som er ført på land i mars måned er 10.000 tonn lavere enn i fjor for Vesterålen.

Det gir allerede utslag hos bedriftene som har tatt inn sesongarbeidere.

Myre Fiskemottak er et av de store, med flere anlegg både i Lofoten, Vesterålen og Finnmark.

Nå er 100 sesongarbeidere enten permittert eller flyttet til anlegg i Finnmark. Noen har også reist hjem.

– For Vesterålen er det en dramatisk nedgang, sier Ted Robin Endresen til NRK Nordland.

Fangstmengden har ikke har vært så stor som det var forventet.

Totalt mangler det 26.000 tonn torsk ifølge Norges Råfisklag.

Det var særlig første uka av mars ar fisket sviktet, men også uka etter var det labert.

Situasjonen er ganske lik i Vesterålen og Lofoten, men svikten har gitt størst utslag i Vesterålen.

Dårlig vær er nok en del av forklaringen, men øket temperatur i sjøen kan også spille inn.

Enkelte forskere tror skreien vil legge om vandringen og gyte lenger nord når sjøen blir varmere.

Et annet forhold er at mengden av sild utenfor Troms og Vesterålen spiller inn.

Bestanden av gyteklar torsk ligger nå på omkring 800.000 tonn, mener Havforskninga.

Det er det laveste på 15 år og dermed må den totale kvoten settes ned.

Fjorårets kvote var på vel 700.000 tonn, mens anbefalingen for i år var kun 566.000 tonn.

Det er altså litt mørke skyer i horisonten for det svært viktige vinterfisket i Vesterålen og Lofoten.

Lyspunktet i år er svak kronekurs, slik at fiskerne nå få tett opp mot 50 kroner pr kilo, for sløyd fisk uten hode.