Øyelege frikjent

Øyelege Jens Kratholm i Narvik er nå frikjent av Hålogaland lagmannsrett for alle anklager, inkludert bedrageri av 10.300 pasienter.

Han risikerte fengsel, inndragning av flere millioner og stå uten legelisens for alltid.

Kratholm ble dømt til 2 års fengsel i Midtre Hålogaland tingrett i august i fjor.

Dommen ble anket og ankesaken i Hålogaland lagmannsrett ble avsluttet i februar måned.

Nå foreligger altså en enstemmig avgjørelse fra retten, som frikjenner øyelegen fullstendig.

Statsadvokat, Jorild Steindal, bad om 4 års fengsel for den tidligere øyelegen.

I tillegg ba påtalemyndigheten om at 11 millioner kroner skulle inndras, av betalinger Kratholm har fått fra sine pasienter.

Jens Kratholm har selv hele tiden nektet for noen straffskyld.

Han vekket oppsikt i en NRK-dokumentar, der man fortalte om hans effektive praksis og gode økonomiske resultat.

Han har jobbet som øyelege i snart 20 år og hatt 170.000 konsultasjoner.

Til sammen skal han ha utført omkring 15.000 operasjoner for øyesykdommen «grå stær».

Nå har altså lagmannsretten gitt øyelegen fullt medhold.

På bakgrunn av frifinnelsen vil spørsmålet om autorisasjon bli tatt opp igjen.

Helsetilsynet fant også at Kratholm var uegnet til å utøve legeyrket, og at behandlingen han drev var uforsvarlig.

Kratholm kan derfor kanskje om litt åpne praksisen igjen om Helsetilsynet er enig.