Venstre med liste

Sortland Venstre går inn i valgkampen med ei helt klar målsetting om å bli representert i kommunens øverste folkevalgte organ.

Jørn Martinussen har tidligere vært ordfører i Øksnes og har lang politisk fartstid.

Nå stiller han på førsteplass for Venstre i Sortland til kommunevalget.

Det er flere kjente navn på lista, som også ha frontet Venstre ved tidligere valg.

Her er lista fortløpende: 1 Jørn Martinussen, 2 May Synnøve Holm, 3 Dag Erik Hovlund, 4 Tove Yttervik og 5 Geir Lagesen.

Videre følger 6 Geir Emann Johnsen, 7 Sissel Lagesen, 8 Ketil Olsen, 9 Tom Jarle Bjørkly, 10 John Næss, 11 Brynjulf Emil Hildal og 12 Torstein-Jarl Karlsen.

Dette fremgår av en pressemelding partiet har sendt ut.

Sortland Venstre mener at det viktigste vi kan gjøre er å svare på de utfordringene folk opplever i hverdagen, og finne reelle løsninger på reelle problem.

Vi er av den klare oppfatning at barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives.

Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å velge sin egen framtid.

Vi er like klar på at det må bli lettere å skape arbeidsplasser og vi vil derfor støtte gründere og småbedrifter.

Flere på lista har næringslivserfaring og kjenner til utfordringene nærings aktører baler med.

Vi bor i en region med fantastisk natur som bl.a. har lagt grunnlaget for vår velferd.

Men naturen er sårbar. Derfor må vi ta vare på miljøet, og det må det være lett og billig å leve miljøvennlig.

Vi er på lag med framtida, og framtida tilhører våre barn og barnebarn.

De skal ha minst like gode og trygge liv i morgen, som vi har i dag, skriver Sortland Venstre.