Krever ekstra møte

Fire av medlemmene i Sortland formannskap krever nå ekstraordinært møte for å behandle saken om boligblokka i Steinbruddet. Møtet skal da holdes neste torsdag.

Kanskje blir det en løsning torsdag (arkivfoto).

En helt ny boligblokk med 14 leiligheter står nå klar på Sortland, men mangler midlertidig brukstillatelse fra kommunen.

Dette kan bare innvilges når politikerne har gitt grønt lys for 2-3 mindre justeringer av de første planene.

Det er Høyres 3 folkevalgte Beate Bø Nilsen, Einar Mårstad og Arnhild Duås som står bak kravet om ekstra møte.

Dessuten er Christoffer Ellingsen fra Rødt med, da han har engasjert seg i saken allerede.

Saken skulle egentlig opp i møtet den 16. mars, men måtte utsettes på grunn av at saksbehandler ble syk.

Dette fikk utbyggerne til å be om hjem fra media, og det har vært flere oppslag om saken nylig.

Beate Bø Nilsen har gjort henvendelsen til ordfører nå om å sette om et ekstraordinært møte torsdag.

Dette kommer da tidligere samme dag som kommunestyret skal samles til et ordinært møte

– Formannskapet som sitter med retten til å avgjøre saken, blir plassert på sidelinja av kommunedirektøren og skjermet for informasjon.

Derfor kreves det et ekstraordinært formannskapsmøte snarest, påpeker Beate Bø Nilsen.

Hun henviser til Kommunelovens § 11-2, der det står at et møte skal holdes om en tredel av medlemmene krever det.

Nilsen mener politikerne blir ikke informert om saken gjennom kommunedirektøren.

I stedet er det gjennom brev fra utbyggers advokat Oddmund Enoksen og medieoppslag.

4 av 9 medlemmer av formannskapet krever altså et ekstraordinært møte før man gjennomfører møtet i kommunestyret 30. mars.

Sak som ønskes behandlet er «Drøftingssak om Steinbruddet Panorama».