Ny lov om opplæring

Fredag kom et forslag til en helt ny opplæringslov. Her får alle rett til videregående opplæring til de faktisk har fullført skolen, rett til å bytte løp og mulighet til å ta flere fagbrev.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (AP) med ny lov (foto: KD).

– Vi foreslår nå store og viktige utvidelser av elevenes rettigheter.

Det er viktig for den enkelte som får flere muligheter til å kvalifisere seg til arbeidslivet eller videre studier.

I tillegg er det lønnsomt for samfunnet at flere fullfører videregående opplæring, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Opplæringsloven regulerer skolehverdagen til 820.000 barn og unge og er en av landets viktigste lover.

I den nye loven foreslår regjeringen en rekke nye regler, blant annet regler som skal bidra til at flere fullfører videregående og oppnår studie- eller yrkeskompetanse.

– Alle skal få rett til å få opplæring helt til de har fullført videregående, flere muligheter til å ombestemme seg, og enda tettere oppfølging underveis.

Dette er viktige grep som gir folk bedre rettigheter og mer fleksibilitet til å finne veien inn i arbeidslivet, sier Brenna.

Mangler fagfolk

Endringene i opplæringsloven skal i tillegg bidra til at bedriftene i større grad får dekket sitt behov for kompetanse fremover.

Det norske arbeidslivet er høykompetent og trenger folk med høyere utdanning eller fagbrev.

SSB anslår blant annet at Norge vil kunne mangle 90.000 fagarbeidere innen 2035.

– Nå åpner vi en viktig dør som har vært lukket, ved at man kan ta flere fagbrev, og ved at de som har tatt studieforberedende kan få velge yrkesfag etterpå.

Nå kan flere få kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet, sier Brenna.

Også voksne

Mange av de utvidede rettighetene skal også gjelde for voksne.

I tillegg skal opplæringen for voksne kunne tilbys i fleksible moduler.

Det skal gjøre det enklere for flere å opparbeide seg en kompetanse eller fullføre noe de har startet på, men avbrutt.

– Opplæring som er bedre tilpasset voksnes behov og livssituasjon er avgjørende for at flere skal komme inn i arbeid, beholde jobben og være i stand til å møte krav til omstilling, sier Brenna.

Dette er bare noen av mange forslag til nye regler i den nye opplæringsloven.

Fellesskolen

Opplæringsloven skal bidra til at barn og unge lærer, trives og har det trygt og godt fra de begynner på barneskolen til de går ut av videregående eller er ferdig med læretiden sin.

– Fellesskolen er en del av grunnmuren i den norske velferdsstaten og legger til rette for at alle barn skal få like muligheter til utdanning.

Opplæringsloven er en av landets viktigste lover fordi den er rammeverket for at skolen skal lykkes med det viktige samfunnsoppdraget, sier Brenna.

Den nye loven er nå sendt til Stortinget og skal etter planen tre i kraft fra skolestart 2024.

Ønsker du å lese mer om forslaget, kan du via denne linken se flere detaljer.