Kunstnerhuset for dyrt å restaurere

Opptil 5,5 millioner vil det koste å restaurere Kunstnerhuset på Sortland. Det er så mye at rådmannen foreslår at kommunen i stedet selger eiendommen til høystbydende.

Kunstnerhuset

Kunstnerhuset var tidligere sykestue. Når er bygget så «sykt» at det vil koste «sykt mye» å reparere det.

Da kulturfabrikken skulle finansieres ble det bestemt at kommunen skulle selge 4-5 eiendommer for å skaffe nok egenkapital til prosjektet. Et av disse byggene var Kunstnerhuset. Man mente også at det nye kulturhuset ville gi rom nok for kunstnerne, blant annet med et eget galleri. Salget ble imidlertid aldri gjennomført, etter protester fra en del kunstnere. Siden har eiendommen blitt lagt inn under Kulturfabrikken Eiendom as, men det har ikke vært særlig inntekter på bygget, bare utgifter.

Vedlikeholdet har vært dårlig, selv om bygget fikk en større fornyelse i 1993. Nå har man fått på bordet er rapport som viser kostnadene med å foreta en større oppgradering av eiendommen, slik at den skal kunne brukes i 20 år tid. Kostnadene viser seg å bli store. Opptil 5,5 millioner er overslaget. Det mener rådmannen er for mye, når salgsverdien på eiendommen trolig bare er 1,4 millioner i dag.

På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at formannskapet i Sortland skal vedta å legge eiendommen ut for salg. Man venter å få 1,2-1,4 millioner i pris, men kommunen vil jo uansett selge til høystbydende. Tidligere hadde man to priser, der de som lovet å bruke bygget til kunstnerisk virksomhet kunne slippe litt billigere ifra kjøpet. Man åpner nå for å selge eiendommen uten aksjeselskapet, eller AS Kunstnerhuset med eiendommen. Driften i aksjeselskapet har gått dårlig og her har vært underskudd over mange år. Selv etter en større investering og oppgradering av eiendommen, tviler man på at inntektene blir nok til å dekke kostnadene.

Kunstnerhuset ble bygget i 1910 og var de første årene stedets lokale sykestue. Det er først de senere år at man har brukt bygget til utstillinger og kunstnerisk virksomhet. Det har vært utleie av hybler i 2.etasje og her har både kunstnere og ansatte ved Kulturfabrikken bodd. Standarden og vedlikeholdet er imidlertid ikke helt bra og særlig tilbygget mot nord har store skader, heter det i utredningen om saken.