Kraftig brems for laksen

Sviktende salg ute i verden bidrar til tungt prisfall for norsk laks. Et kilo laks går nå for omkring 40 kroner og næringa frykter et videre fall da produksjonen går bra med mye fisk i sjøen.

Kina kjøper mindre laks fra Norge. Det bidrar til å presse kiloprisen ned, samtidig som oppdretterne har svært god produksjon (foto: Norges sjømatråd).

Svikten i salget til Kina er ganske voldsom. Sammenliknet med august 2019 gikk verdien av lakseeksporten til Kina ned 70 prosent i august i år. Mye av dette skyldes korona, der norsk laks ble trukket inn i en lokal sak.

Norske oppdrettere får nå omkring 40 kroner for et kilo laks som eksporteres. Prisen varierer fra 37 til 42 kroner for fisk med størrelse på 3-6 kilo.

Kronebeløpet er tilsvarende som i fjor, men i mellomtiden har verdien av den norske krona sunket betydelig. Kjøperne ute i verden betaler derfor mindre for laksen nå.

Senhøstes i fjor kunne oppdretterne få omkring 75 kroner og for stor laks ble det betalt opptil 80 kroner kiloet like før jul i fjor. Dette er nivåer man neppe vil se igjen i 2020.

Men det svikter også over et bredere for norsk sjømat. Laks og torsk står for mesteparten av nedgangen i august, med en redusert eksportverdi på henholdsvis 764 millioner kroner og 236 millioner kroner.

Norsk sjømateksport hadde en nedgang på 14 prosent i august. Totalt ble det eksportert sjømat for 7,3 milliarder kroner. Det er 1,2 milliarder kroner lavere enn i august i fjor.

– Nedgangen i eksportverdien i august skyldes en svekket etterspørsel og mindre drahjelp fra den svake norske kronekursen som vi opplevde tidligere i år, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.

– Årsaken til lavere etterspørsel er sammensatt, men feriemodus i Europa og redusert restaurantkonsum er noe av forklaringen, sier Gangsø.

Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for norsk sjømat i august.

– Under koronapandemien har en stadig større andel av laksen blitt konsumert hjemme istedenfor på restaurant. Dette har ført til en sterk økning i salget av laks i dagligvarehandelen. En konsekvens av det er at en stadig større andel av lakseeksporten nå går til Polen, som er det viktigste foredlingslandet for laks, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

EU blir et stadig viktigere marked for norsk laks. På ett år har verdiandelen til EU-markedet økt fra 69 til 74 prosent.