Jan-Eirik Johnsen opplyser at Bø-familien fortsatt sitter med 20 prosent av aksjene. –Vi er delvis eier i senteret i dag, og er også inne i styret i Sortland Eiendomsinvest As. Det var viktig for oss å være med videre. Det er vi som vil stå for planlegging og videre utvikling, blant annet av hotellet «Den blå diamant», forklarer Jan-Eirik Johnsen til Bladet Vesterålen.

For ikke lenge siden kunne Vesterålnytt fortelle at Coop sine butikker på Strandskogjordet leier lokaler hos Sortland Handelseiendom AS, som er solgt videre til nye investorer på Aker Brygge. Akkurat på denne adressen finner man flere store selskap som driver med eiendom over hele landet.

Handelsparken eies altså nå av et selskap i Clarkson-gruppen, og styret i Sortland Eiendomsinvest As består av Leif Jørgen Moger, Dag Børge Hustad og Bjørn Wicklund. Det er Thomas Ødegård som er selskapets kontaktperson og han har 82 roller i ulike firma som disponerer eiendommer over det ganske land.

Sortland Eiendomsinvest As har en aksjekapital på 7,1 millioner, men det er ikke kjent hva man har betalt for eiendommen til Handelsparken. Verdien av senteret er betydelig, men i alle fall godt over 100 millioner. Samtidig har man lån på vel 50 millioner, ifølge regnskapet for 2017.

-Vi blir å forvalte selskapet og føler oss som en fullstendig eier og forvalter. Vi har bare fått noen inn med kapital, sier Jan-Eirik Johnsen til Bladet Vesterålen. Handelsparken vil derfor fortsette driften som før og lokalt vil man neppe merke noe til at det er nye eiere.

-Samarbeidet med Clarkson er en en styrke, som gir oss en stor kapitalbase til å gjøre litt av hvert. De investerer der de ser at de kan få avkastning, og der interessen og engasjementet er stort nok. Tidene har endret seg enormt. Det er større krav til kapital i prosjektene, for de blir større og større, og derfor er man stadig mer avhengig av kapital utenfra, sier Johnsen.

Johnsen-familien har nylig stiftet selskapet Kjempenhøy Eiendom AS og investorene på Aker brygge har stiftet selskapet Sortland Eiendomsinvest 2 As. Hva disse slaskapene skal eie og drive er ikke kjent, men de vil trolig ha interesser i det samme området ved Handelsparken. Her er jo planer om videre utbygging og kanskje et stort hotell, men dette ligger altså litt frem i tid ennå.