Klart for nytt bygg

Elektrofirmaet El-Team As håper å komme i gang med grunnarbeidene for sitt nye bygg før jul. I løpet av et halvår kan da 45 ansatte se frem til en ny base for jobben som elektriker.

Mads Røkenes er daglig leder av El-Team As og han håper at tegningene og planene for nybygget kan bli realisert i nær fremtid. Bildet viser fasaden mot Sortlandsundet.

Nybygget skal settes opp like sør for Kiwi dagligvare på Sortland. Den gamle «vaskehallen» av betong er nettopp blitt revet og man er i full gang med å kildesortere og renske opp etter dette. Oppryddingen her er ventet å ta et par uker.

-Vi har vokst ut av våre gamle lokaler og trenger sårt et nybygg som gir oss mer effektiv drift. Her skal det bli kontorer, møterom, lager og to verkstedhaller hvor vi kan kjøre inn biler for opplasting av materiell og utstyr, forteller Mads Røkenes til Vesterålnytt. Nybygget blir på ca 1.200 kvadratmeter areal.

Det er formelt sett Sortland Entreprenør As som har sendt søknaden til kommunen, ettersom dette firmaet skal være hovedentreprenør. Det har vært sendt en søknad tidligere, men da hadde bygget flere etasjer og leiligheter på toppen. Det har man nå gått bort fra.

-Vi så at det hadde liten hensikt å bygge leiligheter her, ettersom dette jo skal være et bygg for hele virksomheten til El-Team As. Å kombinere boliger med en aktiv bedrift slik kunne nok gi noen utfordringer, så vi valgte å konsentrere oss om det som er viktigst.

Nå får vi et nybygg som er skreddersydd for vårt behov. Vi er i dag 45 ansatte og ser vel for oss at dette antallet kan øke litt i årene som kommer. Det har vi tatt høyde for og mener å være rustet for en moderat ekspansjon videre, forteller Røkenes.

Nybygget kommer like sør for Kiwi og får en fasade opp mot Strandgata. Her lå tidligere «vaskehallen» som ble bygget av Nordtrafikk (Vesterålen Trafikklag) tidlig på 1960-tallet.

Det var i 2001 at Ken Terje Strøm-Jensen Øie og Mads Røkenes startet El-Team As, sammen med nå avdøde Bjørn-Arild Ellingsen. Firmaet har siden dette stadig utvidet arbeidsstokken og fra 3 ansatte har man nå kommet opp i 45. Omsetningen for El-Team As var i fjor på vel 60 millioner kroner.

-Vi er det eneste firmaet av vår størrelse innen elektrobransjen i Lofoten og Vesterålen som fortsatt er helt lokalt eid. Det skjer en stadig prosess i bransjen med oppkjøp og fusjoner, som gjør at mange firma nå styres fra Bodø. Vi har ingen planer om å delta i denne trenden, sier Røkenes.

El-Team As skifter gjerne stikkontakter i private hjem, men tar samtidig større oppdrag som elektroentreprenør i kjøpesentre og industribygg. De senere år har El-Team As også hatt fullt ansvar for alt av belysning og elektro for Statens vegvesen i Lofoten og Vesterålen, og en sentral  oppgave her er lys i alle tunnelene på Lofast.

-Avtalen med Statens vegvesen har fungert fint. Vi har nå et par ansatte som stort sett jobber fast i Lofoten på veilys og vi ser kanskje for oss å ha en mindre avdeling her permanent. Om avtalen med Vegvesenet blir fornyet, så vil vi kanskje satse enda mer på denne sektoren, sier Mads Røkenes.

Uansett blir hovedbasen på Sortland og det nye bygget vil ha sitteplass for 50 personer i kantina. Her skal dermed være god plass til dagens stab, og kanskje noen til. Omkring påsketider neste år vil man trolig se et nybygg som nesten er ferdig utvendig, og da vil trolig prislappen ha passert 30 millioner med god margin.