Ny flystasjon bygges

Mens fremtiden er høyst usikker for Andøya flystasjon, er første spadetak nå tatt på Evenes. Her skal det investeres milliarder de nærmeste årene, og gi base også for nye «orionfly».

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen tok første spadetak på Evenes forleden (foto: FD/Jonny Karlsen/ForsvaretsForum).

Stortinget har vedtatt at Evenes flystasjon skal være fremskutt operasjonsbase med jagerflyberedskap og maritime patruljefly, lokalisert på samme flystasjon og beskyttet av luftvernsystemer og baseforsvar. I tillegg vil det etableres en rekke støttefunksjoner.

Foreløpig er det bevilget 1,7 milliarder kroner til dette, men den samlede prislappen blir trolig vesentlig høyere før basen er klar. Det hefter betydelig usikkerhet til om planene kan gjennomføres slik man så langt har forutsatt.

Samtidig med dette er det altså vedtatt å legge ned flystasjonen på Andenes, der Orion-flyene i mange år har vært en svært viktig del av overvåkningen av norske havområder. Mens man bygger ned på  Andøya, bygges det altså opp på Evenes.

-I januar 2022 skal F-35 ta over NATO-beredskapen vår i nord. De nye maritime patruljeflyene skal også til Evenes. Arbeidet med utviklingen av Evenes flystasjon er veldig godt i gang.  I dag fikk vi både oppleve at F-35 landet på Evenes for første gang og vi markerte flere byggeprosjekt, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, som blant annet tok første spadetak i jorda der nye mannskapskaserner skal bygges.

Forsvarets etablering med maritime patruljefly og QRA på Evenes flystasjon er viktig for at vi skal ha god situasjonsforståelse og en troverdig, avskrekkende og kampklar tilstedeværelse i nord.

-Dette har vært en milepæl for Forsvaret. At F-35 lander her for første gang, samme dag som vi markerer at starten på byggingen her er i gang, er flott. Å ta første spadetak i jorda for mannskapskaserna kan kanskje virke mindre viktig, men kaserna blir faktisk et svært viktig bygg – det er jo til personellet vårt. De som etter hvert skal bo og jobbe her, og bli en liten del av den store helheten som utgjør Evenes flystasjon.

Regjeringen har vært tydelig på at Stortingets vedtak om en samling på Evenes gir best operativ evne til lavest kostnad. Det betyr at vi kan bruke en større del av ressursene til operativ virksomhet og understøttelse av denne, slik at vi får mest mulig forsvarsevne ut av hver forsvarskrone.

-Nå begynner vi på en ny fase, der det blir svært viktig å konsentrere oss om å bygge ut Evenes, slik at vi blir klare for operasjoner i tide. Vi fikk se i dag at det i aller høyeste grad er i gang, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen avduket skiltet og markerte byggestarten på Evenes forleden (foto: FD/Jonny Karlsen/ForsvaretsForum).

Etableringen av en fremskutt operasjonsbase for kampfly og flyttingen av maritime overvåkningsfly til Evenes medfører en betydelig vekst i Forsvarets nærvær i regionen. Samlet er det ventet over 400 ansatte og 300 soldater med tilknytning til basen fra midten av 2020-tallet.

-Forsvarets etablering på Evenes åpner for betydelig verdiskapning i regionen.  Likevel vil etablering kunne være krevende for lokale myndigheter. Selv om det vil stilles krav til lokale myndigheter, er forsvarssektoren innstilt på å bidra til best mulig til et godt samarbeid. Lokale myndigheter og forsvarssektoren må samarbeide slik at man både lykkes med etableringen av Forsvarets virksomhet, samt frigjør potensialet for sivil verdiskapning og vekst i regionen, sier forsvarsministeren.

Stortinget godkjente sommeren 2018 prosjektene for etablering av beskyttelse og sikring og fornyelse/oppgradering av infrastruktur i bakken med en kostnadsramme på over 1,1 mrd. kroner. Forsvarsdepartementet har gjennom Prop 1 S (2018-2019) fremmet et prosjekt for etablering av nye befalsforlegninger på Evenes med en kostnadsramme 227 mill. kroner.

Videre er prosjektene for etablering av nye mannskapsforlegninger og oppgradering av drivstoffanleggene godkjent for gjennomføring med en total kostnadsramme rett under 300 mill. kroner. Arbeidet med etablering av de nye fasilitetene for de maritime patruljeflyene pågår.

Deler av denne artikkelen er hentet fra en pressemelding som Forsvarsdepartementet har lagt ut på sine nettsider.