Mindre penger til vei

Hovedveiene i Vesterålen er eid av Nordland fylke og nå varsler man kutt i pengebruken. Fylkets inntekter blir 450 millioner lavere enn antatt de kommende fire årene, og det vil merkes.

Fylkesråd Knut Petter Torgersen er leder for økonomi i Nordland (foto: Nordland fylke).

Mange store veiprosjekt i Vesterålen venter på penger fra Nordland fylke, som prosjektet mellom Sortland og Risøyhamn, der første del til Maurnes snart er ferdig. Det er så langt ikke bevilget noe til neste etappe av denne veien.

Også i Sortland håper man at det skal komme penger fra fylkeshuset i Bodø, da det er stort behov for å bygge nye rundkjøringer i Vesterålsgata. Også i Bø, Øksnes og Andøy er det flere andre prosjekt som gjerne skulle vært startet.

Slike prosjekt går på «investeringsbudsjettet» og er ikke så avhengig av de årlige bevilgningene. Likevel er det en viss sammenheng mellom investeringer og vedlikehold, da nye veier trenger mindre av årlige tilskuddene.

Fylkesrådet syr i disse dager sammen budsjett og økonomiplan for de neste fire neste årene, og da ser man at det blir mindre penger til disposisjon. Det er skatt og rammetilskudd fra Staten som blir mindre enn man hadde forventet.

Inntektstapet er på 459 millioner kroner summert på de kommende fire årene og totalt vil det bety det nesten ti prosent «nedtrekk» i tjenestene til nordlendingene.

Da fylkesrådet samlet gruppeledere og administrasjon til økonomiplankonferanse, var det ett tydelig budskap. Inntektstapet er på 459 millioner kroner. Det gir nødvendigvis føringer i de politiske prioriteringene.

-Alle sektorene vil merke dette, forteller fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen. Og når Torgersen snakker om sektorer, er det hele tjenestetilbudet som Nordland fylkeskommune gir til befolkningen og kommunene i Nordland det er snakk om.

-Vi må redusere i samferdselsektoren. Det vil gå hardt ut over vedlikehold på veg, der vi allerede har etterslep på standarden på fylkesvegene.

Vi må kutte i utdanningssektoren. Det betyr eksempelvis samordning av tilbud, som vi ikke kan tilby på alle skolene. Og det betyr kutt i utviklingsmidler til kommunene som legger til rette for næringsutvikling. Bare for å nevne noe, underbygger fylkesråd Torgersen.

Det totale driftsbudsjettet til Nordland fylkeskommune er på litt under 5 milliarder kroner i 2018. Inntektstapet på 459 millioner kroner gir altså et kutt på nær ti prosent, i perioden 2017 – 2022.

-Som i all annen husholdning, så må utgiftene tilpasses inntektene. For oss betyr de statlige kuttene til Nordland fylkeskommune, at vi må redusere tilbudene. Det er svært beklagelig, men det er eneste mulighet. Vi kan ikke bruke penger vi ikke har, avslutter fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen.