Kjøper romaksjer

Nordland fylkeskommune kjøper 25 % av aksjene i Newspace North AS på Andøya. Innovasjonsselskapet skal jobbe for å øke ringvirkningene av romsatsingen som skjer på Andøya.

Tomas Norvoll i Nordland fylkeskommune (foto: NFK/Andøya Space).

–Målet med dette aksjekjøpet for oss i fylkeskommunen er å bidra til å bygge opp solide kunnskaps- og teknologimiljøer i Nordland, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Etableringen skjer i samarbeid med Andøya Space AS, SIVA og Andøya Teknologipark AS, som alle skal ha like eierdeler i det nye selskapet.

I løpet av 2022 er det forventet en emisjon der hver av partene vil bli forespurt om å bidra med 3 millioner kroner hver for å kunne utvikle selskapet videre.

Newspace North skal etablere et innovasjonssenter knyttet til romfartsaktiviteten rundt Andøya Spaceport.

Den første oppskytingen skal skje allerede i andre halvdel av 2022.

–Satellitteventyret på Andøya er fremdeles i oppstarten, men det har muligheten til å havne i verdenstoppen innen romfartsteknologi og -innovasjon i løpet av overskuelig fremtid.

Da er det helt naturlig at vi bidrar inn med det vi kan – penger og kompetanse til å øke innovasjonsevnen i oppstartsfasen, konstaterer Norvoll.

Fylkesrådslederen er imponert over måten Andøya har håndtert omstillingen på i lokalsamfunnet etter nedleggingen av forsvarsbasen på Andenes.

Han mener at det som nå skjer er et resultat av et samarbeid mellom befolkning, næringsliv og det offentlige, som andre samfunn i omstilling vil kunne lære mye av.

–Det er et lokalsamfunn som har reist seg etter et stort tilbakeslag. Den positiviteten og optimismen skal vi nå bygge opp under, for å sikre at utviklingen fortsetter, slik at hele Nordland blir tatt i bruk, konstaterer Norvoll.