Karma-gruppen selger butikkbygg

Eiendommene som huser Rema Selnes og Prix Strand skal nå være solgt til investorer i Bodø for ca 50 millioner. Det er Karma-gruppen som selger to av sine datterselskap, og trolig frigjør kapital før man starter opp nye byggeprosjekt på Sortland.

Karmagruppen

Eiendommen på Selnes som har Rema som leietaker (høyre bildekant), skal nå være solgte fra Karma-gruppen, som skal bygge Biltema-butikk på nabotomta (til venstre).

Bak Karma-gruppen står de lokale investorene Einar Mårstad, Finn Pedersen og Per Johan Eilertsen. Det er datterselskapene KG Selnes as og KG Strand as som nå skal være solgt, ifølge nettavisen Bodu.nu. Kjøpere er eiendomsinvestorene Tord Ueland Kolstad (44) og Inge Henning Andersen (42). Andersen er bosatt i Bodø og er medeier i en rekke bygårder og selskap der. Tord Ueland Kolstad bor på Nesøya, men er også involvert i en rekke firma omkring Bodø. I tillegg til eiendom, er han engasjert innen pizza og metall.

Kjøpesummen for de to eiendommene er antydet til 50 millioner kroner. Det betyr en pen fortjeneste for Karma-gruppen som trolig brukte omkring 44 millioner da disse ble bygget. Eiendommene stod ved årsskiftet bokført med verdi 32 millioner, og dermed kan Karma-gruppen ha frigjort opp mot 18 millioner. Karma-gruppen skal ha inngått avtale med Biltema om å bygge en ny butikk til dem der Toyota nå ligger. Toyota Nordvik as skal selv bygge nytt, rett ved det gamle.

Bodø-investorene sier at det er gode langsiktige leieavtaler på begge byggene, til Rema og Prix, og disse skal fortsette som i dag. Byggene er forholdsvis moderne og attraktive, og det vil ikke bli noen endringer på eiendommene med det første. Mye tyder derfor på at det er rent finansielle investeringer som er gjort her. Butikkene vil ikke merke noe til at byggene skifter eier og det vil ikke kundene heller.