Tomme tanker for større skip

Skip som anløper Sortland havn kan nå ikke lenger bunkre drivstoff. Fra årsskiftet har det vært tomme tanker hos Statoil anlegg i havna, og større båter må nå gå til Harstad for å fylle drivstoff.

Statoiltanken

Tankene til Statoil i Sortland havn er nå tomme og skal fjernes.

Daglig leder ved Statoil på Sortland, Pål Steiro i firmaet Yngve Steiro as, forteller til Vesterålnytt at nye regler har slått uheldig ut her. -Vi ble pålagt å lage et sikringsbasseng rundt tankene, som skulle romme alt innholdet i tilfelle lekkasje, og det ville verken være praktisk mulig eller økonomisk forsvarlig. Dermed er nå innholdet solgt ut og tankene er tømt. Det er Statoil som eier disse og trolig blir anlegget demontert og fjernet senere på året, forteller Pål Steiro.

Små fartøy kan fortsatt bunkre drivstoff flere steder i Vesterålen, også på Sortland. Mellomstore fartøy kan bunkre på Myre, mens store fartøy altså må helt til Harstad for å fylle opp. Et alternativ til dette er at rederiene kan bestille tankbiler selv, som så kommer til havna i Sortland og fyller direkte fra bil til båt. Det har blant annet enkelte russiske trålere gjort, samtidig som de har levert fangst til fryseri på land.