Forfalt lekeplass i Sigerfjord

Lekeplassen på Skansen i Sigerfjord er forfalt så mye at foreldre i området mener det nå er farlig for barna å leke der. Brikt Jensen har bedt kommunen ta tak i dette, men selv etter tre forsøk før har ikke noe skjedd.

LekeplassSkansen

Slik ser det ut på lekeplassen på Skansen i Sigerfjord. Ikke særlig barnevennlig.

Lekeplassen er anlagt av Sortland kommune og det er også kommunen som har satt opp lekeapparatene her. Mangelfullt vedlikehold over mange år har gjort at fotballmålet er falt sammen, huskestativet ligger nede og flere steder stikker det opp spiker fra materialer.

-Vi er et godt gjeng i nabolaget, som gjerne kan bidra med arbeidstimer. Men dette er kommunens eiendom, så et initiativ bør komme fra kommunen, sier Brikt Jensen i sin 4. henvendelse til kommunen. Nå har han også lagt ved flere bilder som viser situasjonen. Han fikk ikke svar på sine tre første henvendelser, og håper nå kommunen kan gi et svar i alle fall. -Kommunen bør bevilge litt penger, slik at lekeplassen kan rustes opp. Slik det er nå, er det direkte farlig for ungene å leke der, skriver Jensen.