Kan spare 5 millioner

Ved å rive en del av gamle «salgslaget» og gjenbruke dette, kan mener kommunen man kan spare 5 millioner. Prosjektet er for å gi uteseksjonen hos «teknisk» en felles lagerhall.

Hallen midt på bildet tenkes gjenbrukt av Sortland kommune (arkivfoto).

Hensynet til miljøet og raskt økende priser i byggebransjen, gjør at det blir stadig mer aktuelt å gjenbruke hele eller deler av bygg som skal rives.

Tanken om dette har blitt et konkret pionerprosjekt for Sortland kommune.

Uteseksjonen i teknisk etat trenger sårt en felles lagerhall, der man kan samle utstyr og redskaper. I dag er dette spredt på flere mindre lagersted.

Kommunen eier «Nortura-eiendommen» og her er det en stålhall på 625 kvadratmeter som skal være mulig å demontere og flytte.

En kalkyle tilsier at dette prosjektet vil beløpe seg til 8,3 millioner kroner (ex. moms).

Kommunen har allerede klar en passende tomt i Vestmarka, som er opparbeidet tidligere for ca 10 millioner.

Prislappen nå inkluderer grunnarbeid, betongarbeid, demontering av hallen og remontering av stålbygget, samt komplettering av en yttervegg.

Gjenbruken vil utløse et statlig tilskudd på anslagsvis 2 millioner kroner.

Mye av stålhallen er godt egnet til gjenbruk (foto: Sortland kommune).

Dessuten tenker man seg en «gevinst» på 2,65 millioner for gjenbruken, i stedet for å rive og kaste. Det gir en verdiøkning.

Besparelse kontra kjøp av ny hall er verdsatt til 0,45 millioner.

Dersom arbeidet gjennomføres slik foreslått, vil netto kostnad i realiteten kunne bli 8,3 millioner minus 5,1 millioner.

Den nye lagerhallen til teknisk etat blir dermed beregnet å koste vel 3 millioner kroner.

Sortland kommune har søkt Miljødirektoratet om 3,75 millioner kroner i tilskudd, for å gjenbruke deler av Nortura-byggene.

– Dette er et pionerprosjekt i vår sammenheng, sier kommunedirektøren i en saksutredning til politikerne.

Hun mener det er riktig å bruke denne anledningen til å vise at Sortland kommune er en miljøkommune som ser mulighetene i å gi gamle bygninger nytt liv.

Dette selv om man av ulike årsaker må flytte dem. I dette tilfellet er det en bygning som er godt egnet for flytting.