Kan komme millionkrav

Utbyggerne av Steinbruddet på Sortland er skremt over den behandlingen de har fått av kommunen. Søknader blir ikke besvart og man får ikke møter. Nå venter trolig et millionkrav.

Fra venstre Oddmund Enoksen, Gunnar Klausen, Mads Røkenes og Geir Abel Ellingsen (foto: VNY).

Den nye boligblokka med 14 leiligheter øverst i Kirkåsen på Sortland står fortsatt tom. Ingen får lov til å flytte inn.

I to måneder snart har man ventet på klarsignal, men fortsatt er det helt uvisst når det blir gitt grønt lys.

Saken skulle opp i formannskapet torsdag, men saksbehandler ble syk og dermed ble den utsatt.

Nå kan det bli 1. mai før noen får ta i bruk sine nye leiligheter.

– Det kan ikke være slik som dette. Vi opplever det som total kollaps i saksbehandlingen, sier Geir Abel Ellingsen.

Han er en av investorene som står bak utbyggingen i Steinbruddet.

– Både vi og ansvarlig søker fremstilles nå av kommunen som useriøse.

Det kan vi bare ikke godta lenger, påpeker Mads Røkenes, som også er en av investorene.

14 leiligheter står klare, men ingen får flytte inn (foto: VNY).

Ansvarlig søker for prosjektet har vært Klausengruppen AS, som har flere tiårs erfaring med små og store byggeprosjekt.

– Jeg opplever det som svært spesielt med direkte personangrep i formannskapet.

Vi har høyeste tiltaksklasse og har kjørt en rekke prosjekt i mange kommuner.

Det er kun i Sortland vi opplever slike problem, påpeker Gunnar Klausen i Klausengruppen.

Han henviser her til uttalelse fra kommunalsjef Terje Kili som orienterte politikerne forleden om saken.

Kili mente Klausengruppen AS neppe har kvalifikasjoner til å lede et slikt prosjekt.

Blokka i Steinbruddet står altså helt ferdig, klar til innflytting, slik den var allerede ved utgangen av januar.

12 av 14 leiligheter er solgt, men kjøperne har vært nødt til å leie seg midlertidige husrom.

Utbyggerne mener man allerede har tapt 2 millioner på grunn av sen saksgang i kommunen.

Beløpet øker med et par hundre tusen pr uke, inntil man får grønt lys for innflytting.

– Kommunen har unnlatt å behandle flere søknader og oversittet fristene i mange andre.

Vi snakker her om lovbestemte frister, som skal overholdes, påpeker advokat Oddmund Enoksen.

Han sier at et krav vil bli reist mot kommunen når man har oversikt over utgiftene.

Om ikke kommunen imøtekommer dette, vil saken trolig havne i retten.

Hvilket beløp Steinbruddet Invest AS vil kreve, er foreløpig ikke klart. Det blir uansett flere millioner kroner.

Kommunen har nettopp bedt om hjelp til saksbehandlingen hos Angell Advokatkontor i Bodø.

Dette kan du lese mer om via denne linken.

Saksbehandleren hos Sortland kommune skal ut i varslet permisjon, og derfor må en ny overta saken.