Får nye saksbehandlere

Avdelingen for byggesaker i Sortland er nettopp styrket med to nyansatte. Dermed har man 3 helt ferske i jobb, pluss to som straks går ut i permisjon. På sikt skal dette være nok ansatte.

Kommunalsjef (t.h.) Terje Kili snakker til politikerne (arkivbilde/montasje VNY).

Dette opplyser kommunalsjef Terje Kili til Vesterålnytt. Han leder seksjon «teknisk og samfunnsutvikling».

Tirsdag kom det krass kritikk mot Sortland kommunes saksbehandling for prosjektet i Steinbruddet.

Utbyggerne mener det må betegnes som full kollaps i saksbehandlingen.

Her har man sendt søknad etter søknad, gjennom nesten to år, uten å få konkrete svar eller møter med kommunen.

Utbyggernes mening kan du lese om via denne linken.

Kili påpeker at akkurat den saken, nå blir ivaretatt av advokat Tyra Ræder Breivoll ved Angell Advokatfirma i Bodø.

Hennes firma er leid inn av Sortland kommune for å hjelpe til med saksbehandling i en overgangsfase.

Svært mange større byggesaker bli nå for tiden behandlet av nettopp jurister, i stedet for ingeniører.

Lover og regler på mange felt skal samstemmes, slik at alle hensyn bli ivaretatt under saksbehandlingen.

Tyra Breivoll har vært involvert i saken om Steinbruddet tidligere og hun skal nå fullføre saken.

De 3 som nå jobber med byggesaker i Sortland rådhus er nyutdannede jurister, som trenger en innkjøringsfase.

Dermed er det fortsatt utfordringer ved «byggesak», men dette skal bli bedre fremover.

Kili påpeker at man ikke kunne gjøre noe annerledes, da saken om Steinbruddet måtte utsettes fra formannskapet.

Saksbehandler skulle her bruke helgen 11. og 12. mars til å skrive dokumentene til politisk behandling.

Når vedkommende ble syk forut for dette, kunne ikke saken bare overføres til noen andre.