Kan bli 10 nye hotell

Lofoten er i en egen klasse på turisme. Nå planlegges det ikke mindre enn 10 nye hotell. 5 av disse kan komme i Svolvær havn, og flere kan bli signalbygg på opptil 14 etasjer.

Slik kan «Kaikanten Hotell» bli seende ut, om det realiseres slik den foreløpige tegningen viser. Dette er ute i Svolvær havn, der VM i skreifiske har basen (foto: Stein Hamre Arkitektkontor AS).

I tillegg til planene i Svolvær er det konkrete prosjekt på Gimsøy, Leknes, Stamsund, Ramberg og i Moskenes. Ved golfbanen på Gimsøy har det lenge vært snakk om et hotell og en ny konkret investor har nylig meldt seg her.

Leknes har dårlig kapasitet på overnatting og her er det snakk om et nytt hotell med lokale investorer. Først ville man bygge 12 etasjer, men Avinor mener prosjektet da kommer i konflikt flyplassen. Dermed reduseres det nå til 7 etasjer. Bak dette prosjektet står lokale investorer i første rekke.

Svolvær har fra før en rekke hotell og rorbuanlegg. Likevel er det flere nye prosjekt på tegnebrettet her. Mye tyder på at det akkurat nå er et kappløp mellom investorer om å komme i gang med det første nye prosjektet.

Olav Thon har et stort hotell allerede, men lanserte nylig et mindre prosjekt på «Bukkedauen». Foreløpig er det litt uklart hvordan dette vil bli til slutt, og Thon ser ikke ut til å ha særlig hastverk.

Det mest konkrete prosjektet så langt ser ut til å være styrt av laksemillionær Ulf Ellingsen fra Skrova. Han tenker å realisere et virkelig stort prosjekt i nærheten av Vestfjord hotell. Her er det noen eiendommer og kaianlegg som har stått ubrukt en tid, som gir mulighet for en stor utbygging. Opptil 270 rom kan bli her ved maksimal utbygging. Tre hotellkjeder er nå i samtaler med de lokale utbyggerne om å ta driften av hotellet.

Ytterst på kaia i Svolvær ligger Vestfjord hotell, som drives av Norlandia-kjeden, med de kjente Adolfsen-brødrene fra Andenes på eiersiden. Her tenker man å bruke noe av det som allerede står og legge på flere etasjer i høyden. Foreløpig er ikke hotellet tegnet i detalj, men en skisse er sendt til kommunen for innledende vurdering.

Investor Erik Blomstrand jobber også med planer om et hotell, litt lenger inn i Svolvær havn. Her kan det bli næringsdrift og leiligheter i noe av nybygget, mens det blir hotell i andre deler. Han har sendt et privat reguleringsforslag til kommunen, der han ber om klarsignal for 14 etasjer byggehøyde.

I tillegg til disse disse fire stor prosjektene kommer også ombygging av kunstnersenteret på Svinøya. Dette bygget har stått delvis ubrukt en tid, og her kan det nå bli om- og påbygging slik at det etterhvert vil fremstå som et mindre hotell. Bak dette prosjektet står selskapet Svinøya Rorbuer AS, som allerede har utleie av rorbuer og drift av restaurant. Selskapet har også nettopp kjøpt den gamle væreiergården etter familien Berg, der alt skal inngå i et felles konsept.

Alle disse prosjektene har vært omtalt i Lofotposten (betalingsmur), uten at det er kommet særlig negative reaksjoner. Reiselivssjef Elisabeth Dreyer i Destination Lofoten er ikke redd for overetablering. Til Lofotposten sier hun:

-Det er marked for flere hotelletableringer. Det er forskjell i Lofoten og sånn som Vest-Lofoten, som ikke har ett eneste hotell, men har både etterspørsel og behov for det. Jeg ser ikke mørkt på etableringer, jeg ser nye muligheter.