Mister hele utsikten

Omsorgsboligene i Sjøgata vil miste nesten all utsikt når blokkene i Kjempenhøy kommer opp. Utbygger vil ikke endre på noe og politikerne vil ikke tvinge frem noen justeringer.

Her kommer 94 nye leiligheter, opp til 7 etasjers høyde, et lite steinkast fra omsorgsboligene til kommunen. Beboerne er svært kritiske, men er ikke blitt hørt.

Prosjektet til Steinsvik Hus AS på Kjempenhøy vil bli gjennomført slik det er planlagt og tegnet av arkitektene. Det betyr en blokk på 7 etasjers byggehøyde helt ytterst, like utenfor omsorgsboligene som bare når opp til 3 etasjer. Protestene ble ikke blitt hørt da formannskapet behandlet saken torsdag.

Christoffer Ellingsen (Rødt) var den eneste som ville tvinge utbyggeren til å tegne om prosjektet. De andre politikerne mente det er for sent å snu, til tross for de protestene som er kommet.

– Eldrerådet finner plasseringen av denne blokka som forkastelig. Den fremstår som hensynsløs overfor beboerne i eldreboligene, skriver leder av Sortland eldreråd, Mai-Helen Walsnes i et skarpt brev til kommunen. Dette er også signert av nestleder Alf Natland, på vegne av hele eldrerådet.

Også beboerne selv, i Sjøgata omsorgsboliger og Sortland Boligstiftelse, har kommet med sterke innvendinger mot planene, da man mener de nye blokkene legges slik at de tar nesten all utsikt fra omsorgsboligene.

Disse argumentene har ikke fått gjenklang i rådhuset. -Omsorgsboligene har gjennom mange år hatt en unik plassering og de vil helt klart få redusert både utsikt og soltimer. Plasseringen av blokka kan være vanskelig å gjøre noe med, fordi fyllingsarbeidene allerede er gjennomført, skriver saksbehandler Raina Kristensen i sin kommentar.

-Utsikten beboerne har i dag vil måtte reduseres. Dette er også noe man må forvente når man bor så sentralt. Det er imidlertid gjort studier i forhold til endring av solforhold og endringene er vurdert til ikke å være mer enn man må forvente, påpeker Raina Kristiansen.

Prosjektet til Kjempenhøy Boliger as (Steinsvik Hus) omfatter utbygging av 94 boenheter fordelt på 4 blokker med varierende høyder. Garasjeanlegg og utendørs parkering anlegges for en bil pr. bolig, pluss gjesteplasser. Dessuten kommer 144 sykkelplasser.

Det tilrettelegges for uteopphold og lekeplass. Noe tilegnet kun beboerne, mens andre deler av grøntområdene er åpne for allmennheten. Dessuten en havnepromenade gjennom området, pluss småbåthavn og badeområde.

Slik har arkitekten presentert den høyeste blokka, med 7 etasjer. Av en eller annen grunn har han plassert en sjark foran denne (skisse: Narud Stokke Wiig AS).

-Beboerne i Sjøgata omsorgsboliger vil også få tilgang til den nye havnepromenaden og de offentlige utearealene i boligprosjektet. Dette vil kunne kompensere noe for ulempene med utbyggingen, mener saksbehandler Raina Kristensen.

Planforslaget viser en pir utover sjøen med en boligblokk i inntil 7 etasjer på deler av bygget. De øvrige boligblokkene er trukket lenger vestover og har etasjehøyder på henholdsvis 3, 4 og 5 etasjer fra sør mot nord. Utfylt område i sjø blir redusert i forhold til tidligere planer.

Planene har vært ute til offentlig høring to ganger nå, og politikerne skal derfor straks gjøre det endelige vedtaket i kommunestyret. Alt tyder på at planen blir klubbet igjennom uten endringer, slik den ble i formannskapet torsdag.

Ulv Erik Steinsvik har også nettopp signert en ny avtale med Sortland kommune, der han bekrefter at Kjempenhøy Boliger AS skal ta sin andel av kostnadene med vegbygging. Statens Vegvesen har krevd at krysset mellom Vesterålsgata og Kjempenhøyvegen må være ferdig oppgradert, før de nye boligene kan tas i bruk. Det betyr at den nye rundkjøringen vil måtte komme i nær fremtid. Også krysset mellom Strandgata og Kjempenhøyvegen skal også utvides.