«Jostein» er på vei

Den nye havfarmen til Nordlaks er snart på vei nordover fra verftet i Kina. «Skipet» skal ha navnet «Jostein Albert» og ankommer Hadsel i løpet av sommeren, på dekket av et stort spesialfrakteskip.

Havfarmen er gigantisk stor, og stikker ut av dekket på det store lasteskipet som nå skal frakte den nordover (foto: Nordlaks).

-Vi fortsetter å la oss begeistre, skriver Nordlaks på sin Facebook-side ved inngangen til påsken. Årsaken er at den første «havfarmen» er nærmest klar fra verftet i Kina, satt på et lasteskip og snart på vei nordover mot Hadsel.

Nordlaks’ gigantiske oppdrettsanlegg Havfarm 1, har fått navnet «Jostein Albert» etter selskapets tidligere styreleder Jostein Albert Refsnes.

Tunglastefartøyet «Boka Vanguard» har hentet havfarmen ved verftet Yantai i Kina. Verftet og befrakterne har jobbet med lasting og sikring av havfarmen, slik at ferden mot Hadsel skal gå uten problemer, selv om man møte dårlig vær.

Det blir imidlertid en lang ferd hjem til Hadsel hvor havfarmen skal ferdigstilles og så overleveres til Nordlaks i løpet av sommeren. Før avreise skal det imidlertid gjøres en del tester av havfarmen, utenfor Kinas kyst.

Akkurat nå på skjærtorsdag ligger «Jostein Albert» på dekket av lasteskipet, ankret opp et godt stykke ut i Gulehavet utenfor Kina. Havfarmen skal gjennom et sett med tester før det bærer tilbake til verftet igjen.

Selv om det vil gjenstå mye arbeid med ferdigstilling når Havfarmen ankommer Norge, så er opplasting for transport alt gjort.

-Nå må vi glede oss over det vi kan, og Havfarmen er absolutt en sånn sak. Det har, til tross for utfordringer med koronaviruset også for oss, vært god fremdrift ved verftet i Kina de siste ukene, forteller Nordlaks.

Bildet her viser havfarmen med lasteskipet under, mens man bukserer havfarmen på plass på dekket (foto: Nordlaks).

Nordlaks er som mange andre havbruksaktører, også påvirket av korona. I denne fasen er Nordlaks avhengig av personell fra ulike leverandører, men strenge restriksjoner på innreise av personell til Kina medfører usikkerhet.

– Mannskap får ikke komme inn i landet å teste ut havfarmen som planlagt, og underleverandørene får ikke levert utstyr og testet det ut. Derfor er det fortsatt usikkerhet knyttet til ferdigstilling, igangkjøring og testing av utstyret om bord, sier kommunkasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks til Kyst.no.

Martinussen påpeker at det gjør at Nordlaks ikke kan si nøyaktig når havfarmen skal komme til Norge, men sommeren 2020 er målet.

– Vi håper at korona-situasjonen vil bedre seg innen den tid og at de kinesiske myndighetene vil åpne opp for innreise når situasjonen stabiliserer seg i Europa, sier han til Kyst.no.

Nordlaks var et av få selskap som slapp til med såkalte utviklingstillatelser for oppdrett av laks. Man fikk 21 konsesjoner på til samen 16.380 tonn med sitt konsept om «havfarmer», altså oppdrett lengre ut fra land enn vanlig.

Havfarmen skal etter planen bli plassert på lokalitet sør for Hadseløya i Hadsel kommune i Vesterålen. Prosjekt Havfarm startet våren 2015, og er et samarbeid mellom Nordlaks og NSK Ship Design i Harstad.

Den 24. november 2017 søkte Nordlaks om totalt 39 utviklingstillatelser for bygging av tre ulike Havfarmer. Den 22. desember 2016 fikk Nordlaks ti utviklingstillatelser for bygging av en stasjonær Havfarm.

Etter klagebehandling fikk Nordlaks den 5. september 2017 fikk Nordlaks endelig tilsagn om totalt 21 utviklingstillatelser til bygging av to ulike Havfarmer, en helt stasjonær og en «dynamisk» havfarm.