Skolene åpner litt

Yrkesfag i videregående skoler blir åpnet gradvis fra 27. april, men deler av undervisningen vil fortsatt foregå digitalt. Det blir samtidig ekstra fokus på smittevern og renhold i skolene.

Sortland videregående skole vil la 73 elever på yrkesfag gradvis komme tilbake i undervisningen (arkivfoto).

Fra 27. april åpnes videregående skoler for yrkesfagelever på 2. trinn og elever på 3. trinn som følger yrkesfaglig løp i skole. Disse elevene skal få undervisning på skolen i de fagene der læringen ikke kan skje hjemmefra, altså praktisk opplæring i programfagene. Etter dette er planen at stadig flere utdanningsløp skal åpnes opp for undervisning på skolen, men datoer for dette er ikke klare enda.

I Nordland vil rundt 1800 elever få undervisning i disse praktisk rettede fagene på skolen. I andre fag vil de på samme måte som øvrige elever få digital undervisning. Hvordan det hele blir organisert er foreløpig ikke klart, men det skal jobbes med dette gjennom påsken og i tiden frem mot 27. april.

Innen Vesterålen gjelder dette 156 elever knyttet til hadsel videregående skole, 73 i Sortland VGS og 37 for Andøy VGS.

– Både skolene, fylkeskommunen og nasjonale myndigheter jobber for å gjøre tilbakekomsten til skolen så trygg som mulig. Det vil bli satt i gang opplæring på smittevern, vi vil ha ekstra rengjøring, vi ser på hvilke rutiner vi skal ha på skoleskyssen, og ikke minst på hvordan vi skal organisere undervisningen for å ta nødvendige smittevernhensyn, sier Hild Marit Olsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse. Hun sier at hun har fått meldinger fra både elever, foresatte og lærere som har uttrykt bekymring. Denne bekymringen forstår hun godt og forsikrer at den blir tatt på alvor.

– Vi gjør alle det vi kan for å gjøre det trygt for elevene å komme tilbake, både de som starter den 27. april og de som skal starte senere.

Årsaken til at det først blir åpnet opp for yrkesfagelever på 2. og 3. trinn, er at elevene her trenger praktisk opplæring. Denne undervisningen er det vanskelig å gi digitalt. De fleste av disse skal også ut i lære. Elever som tar studieforberedende løp vil fremdeles få tilrettelagt for undervisning hjemme.

– Det skal skje en gradvis gjenåpning av skolene, men mange må nok regne med å ha enda flere uker på skolebenken hjemmefra. Snart er vi i mai, så før sommeren blir det nok ikke veldig mange uker med undervisning på skolen for de andre elevene, tror fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Nina Ellingsen Høiskar.

Selv om de første elevene nå  skal tilbake og få skoleundervisning, er det fremdeles mye som enda ikke er avklart. Fylkesdirektør Høiskar forteller at det er et godt samarbeid mellom fylkeskommunene, KS,  Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Nordland bidrar i arbeidet med å få mest mulig avklart innen rimelig tid. Skriftlig eksamen er allerede avlyst for skoleelevene, men vi avventer beskjed fra departementet om hva som skjer med andre eleveksamener. I tillegg deltar Nordland i en nasjonal koordineringsgruppe som skal gi KD innspill på hva som skal til for at privatisteksamen kan gjennomføres.

– Privatisteksamen er et prioritert område siden disse elevene ikke får standpunktkarakterer, slik elevene i videregående skole gjør. Vi håper selvsagt å få gjennomført eksamen for privatistene, men kan ikke garantere noe enda. Høiskar regner med at informasjon om eksamen kommer rett over påske, men det er en beslutning som trolig kommer fra nasjonalt hold.

Siden helsemyndighetene enda ikke tror at smittetoppen er nådd i Norge, er det mye som skal på plass før det går an å ha full åpning av skolene. Det skal være maks fem samlet på ett sted, alle skal holde to meters avstand, det skal være klare regler for smittevern, renholdet må tenkes ekstra nøye gjennom og sterilisering av utstyr på laber og verksteder må gjøres forsvarlig. Alt dette er ikke gjort over natta, men vi jobber sammen om dette nasjonalt, sier Høiskar. Vi vil også be om innspill fra de videregående skolene våre og hovedtillitsvalgte.

– Vi vet at vi får det til, men vi må utforme gode rutiner på alt, og vi må være sikre på at det lar seg gjennomføre. Vi er mange som må bruke både påska og uka etter påske på å planlegge og organisere dette, tror Høiskar.

På tirsdag etter påske skal det holdes rektormøte for de videregående skolene i Nordland, og møte med de hovedtillitsvalgte dagen etter. I de påfølgende dagene vil det komme mer informasjon fra skolene til elever og foresatte.

– Mange foreldre og elever er nok fremdeles litt bekymret, men vi har satt i gang et stort arbeid for at gjenåpningen av skolene skal skje så trygt som mulig, og med minst mulig fare for smitte. I Nordland har vi stort sett gode arealer for denne typen undervisning, når skolen ellers er nesten tom, sier fylkesråd Olsen.

Hun påpeker også at elever som av helseårsaker ikke kan gå på skolen vil fortsette å få undervisning hjemme via digitale flater. Noen av de samme utfordringene kan også tilsatte ha, som er i spesielle risikogrupper. Olsen ber disse ta kontakt med sine skoler, for å avklare hvordan det kan løses. Mer informasjon om dette vil også komme i løpet av uken etter påske.

Fylkesråd Olsen påpeker også at vi heller ikke kan spå langt fremover, men må være klare for å omstille hurtig ved behov. – Siden vi ikke vet om vi har nådd smittetoppen, kan vi risikere å måtte stenge skolene igjen, så her må vi alle, både ledelse, tilsatte og elever belage oss på å være fleksible og følge rådene til helsemyndighetene.