Hvalfangsten starter

Torsdag går startskuddet for årets hvalfangst i nord. 13 båter har meldt seg på til årets fangst og de har samme kvote som i fjor, nemlig maksimalt uttak på 1.278 vågehvaler.

Bestanden av vågehval langs norskekysten er solid og tåler godt litt fangst (illustrasjonsfoto).

– Norsk hvalfangst handler om retten til å utnytte våre naturressurser. Fangsten er bærekraftig, og følger strenge regler.

I tillegg er hval sunn og god mat, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Torsdag starter hvalfangstsesongen. De som ønsker å delta, må melde seg på. 13 båter har så langt registrert seg hos Fiskeridirektoratet.

Norge er ett av få land som driver kommersiell hvalfangst. Bestanden vi driver fangst på, er vågehval. Det finnes mer enn 100.000 vågehval i norske farvann. Kvoten for 2021 er på 1.278 vågehval, den samme som i fjor.

– Det er en seiglivet myte at Norge driver fangst av utrydningstruede arter. Dette er ikke tilfelle. Tvert imot. Vågehvalbestanden er stabil, levedyktig og bærekraftig, sier Ingebrigtsen.

Norge er langt fremme når det gjelder effektive fangstmetoder og dyrevelferd. Metodene i norsk vågehvalfangst i dag er fullt på høyde med, eller bedre enn, de som brukes i storviltjakten på land.

I fjorårets sesong ble det tatt 503 dyr, altså godt under halve kvota. Likevel var dette det høyeste antallet på flere år.

– Jeg håper og tror at den oppadgående trenden vil fortsette i år, sier Ingebrigtsen.