Betaler sommerskole

Vesterålen er innvilget 3 millioner kroner til sommerskole i år. Barn som ønsker det kan ta igjen tapt undervisning etter korona. Kommunene bestemmer selv opplegget for dette.

Skolebarn som vil ta igjen tapte skoletimer, får nå gratis sommerskole (illustrasjonsfoto).

–Sommerskole er nok ekstra viktig i år. Nå får tusenvis av barn mulighet til å være sosiale og ha det morsomt, samtidig som de lærer nye ting, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Mange elever har mistet mye tid på skolen dette skoleåret. Derfor har regjeringen bevilget 500 millioner kroner til ulike sommertilbud for elever i grunnskolen.

Nå får totalt 228 kommuner tilskudd til å lage nye eller utvide eksisterende sommerskoletilbud.

Tilskudd til hver kommune gis ut fra elevantallet. Sortland kommune får nær 1,2 millioner, Hadsel 840.000 kroner, Øksnes 420.000 kroner, Andøy 350.000 kroner og Bø 195.000 kroner.

Strenge smitteverntiltak flere steder har gjort at mange elever har hatt et skoleår med hjemmeopplæring og undervisning på rødt nivå.

Faglig påfyll

Målet er at sommerskolen skal kompensere for noen av de faglige og sosiale følgene som pandemien har hatt for barn og unge.

– Dette er en mulighet for elever fra 1. til 10. klasse, til å få en arena der de kan delta i sosiale og kulturelle aktiviteter, og få faglig påfyll, sier Melby.

Sommerskole kan også gi nye muligheter til de elevene som har behov for å ta igjen tapt progresjon som følge av smitteverntiltakene i skolen.

– Dette er ikke en erstatning for skole, men et viktig supplement i en spesiell tid, sier Melby.

Kunnskapsministeren er glad for at så mange kommuner ønsker å opprette sommerskoletilbud til elevene sine.

Lokale opplegg

– Sommerskole har vært veldig populært i de kommunene som har hatt dette tidligere. Etter et tøft skoleår, er det fint at det nå er enda flere barn som kan ha dette å glede seg til, sier Melby.

Kommunene har stor frihet til å utforme det lokale sommerskoletilbudet utfra sine forutsetninger.

De står også fritt til å samarbeide med idrettslag, kulturskoler, leirskoler eller foreninger. Dersom flere kommuner ønsker å samarbeide om tilbud, er det også mulig.

-Tilskuddet er innrettet slik at det gir stort lokalt handlingsrom til kommunene. Det er kommunene og skolene selv som har best oversikt over sine elever og hvilke utfordringer de har lokalt, sier Melby.

Gratis tilbud

Det betyr også at kommunene kan vurdere om bestemte elevgrupper skal prioriteres.

Kommunene som har søkt om tilskudd får penger etter hvor mange grunnskoleelever de har. For den enkelte elev skal det være helt gratis å gå på sommerskole.

– Vi har hele tiden vært opptatt av at barn og unge skal skjermes mest mulig gjennom pandemien. Dette gjelder særlig de sårbare barna. Et slikt gratistilbud gjør at alle elever kan delta på likt grunnlag, sier Melby.

Det vil være opp til kommunene å velge hvem som skal jobbe på sommerskolene. Melby forsikrer at ingen lærere skal pålegges å jobbe i ferien. Hun ber kommunene se til de mange studentene som trenger en sommerjobb.

– Jeg håper sommerskolene rundt om i landet kan bidra til å gi studenter en meningsfylt sommerjobb i år. Det vil være en ekstra ressurs for skolene og gi studentene en ekstrainntekt, sier Melby.