Fisket har tatt seg opp

Vinterfisket etter skrei har tatt seg opp og kvantumet nærmer seg fjorårets. Skreien har ikke trukket inn i Vestfjorden som normalt, og Vesterålen har fortsatt større kvantum enn Lofoten.

«En ekte lofottorsk jeg er, for jeg er født i Henningsvær» – men i år blir mange torsker født andre steder (arkivfoto).

Kvantumet fersk torsk og skrei levert så langt i år (pr 28. mars), er totalt 106.000 tonn mot 103.000 tonn til samme tid i fjor.

Nesten helt likt altså i år og i fjor. Og vi snakker da altså om utrolige 106 millioner kilo – som kanskje tilsvarer 200 millioner middager.

Verdien for fiskerne er derimot drastisk redusert. Ned fra vel 2.400 til 1.700 millioner kroner. Det er en nedgang på nær en tredel fra i fjor – altså minus 30% i kroner.

Snittprisen til fisker er i år ned fra 35,- til 24,- kroner pr kilo, som gjelder prisen for sløyd fisk uten hode.

Vinterfisket startet ganske tregt og tidsmessig sent i år. Fortsatt fiskes det best på yttersiden av Vesterålen og Lofoten.

«Lofottorsken» har så langt ikke stimet inn i Vestfjorden, slik den pleier, og det har vært heller slapt fiske omkring Henningsvær.

Sangen «En ekte lofottorsk jeg er» stemmer derfor i år foreløpig heller dårlig med «for jeg er født i Henningsvær».

Deler av skreibestanden kan kanskje finne seg andre gyteområder i år, eller «innsiget» bare er litt forsinket.

Vesterålen er største leveringssone hittil i år, med Myre som største mottakssted. Vesterålen har totalt 27.200 tonn og ligger med det 3.600 tonn foran fjoråret.

Lofoten har hittil i sesongen tatt imot 22.700 tonn. Med det er man 15.000 tonn bak fjoråret, da det samme tid i fjor var det landet 37.600 tonn i Lofoten.

Troms har nå tatt imot 23.400 tonn skrei, som er 5.600 tonn foran fjoråret.

Vest-Finnmark har desidert størst økning fra året før. Totalt 23.000 tonn torsk er landet, som er en økning på nær 9.000 tonn fra året før.

Artikkel fortsetter etter annonsen:

– Torskeprisen har falt gjennom hele 2020 og fortsatte å falle år. Årsaken til at prisen går ned er konsekvensene i markedet som følge av korona.

Restaurant og hotell i Europa har redusert aktivitet samtidig som torskekvoten har øket med 20 prosent.

Dette rammer veldig tungt. Alle aktører blir veldig usikre, sier direktør i Råfisklaget, Svein Ove Haugland, til Fiskeribladet.

De store volumene av torsk henges til tørk eller saltes. Klippfisk til Brasil og Portugal er jo en viktig eksportvare fra Norge hvert år.

Innenlands går en del fersk torsk til norsk dagligvare som fileter. Da er gjerne utsalgspris i butikkene 5, 6 eller 7 ganger høyere enn fiskernes pris.

Råfisklagets totale omsetning i år, pr uke 12, har passert 4 milliarder kroner, mot 5,5 milliarder kroner til samme tid i fjor.

Dette er samlet omsetning for alle fiskeslag og alle fiskerier langs hele kysten. Over alt er det nedgang i kroneverdien.

For norske båter er det en reduksjon på 911 millioner kroner. Her er fryst råstoff redusert med 231 millioner kroner og utgjør 1,2 milliard.

For fersklevert råstoff er reduksjonen på 700 millioner kroner. Totalt utgjør fersklevert råstoff 2,2 milliarder kroner så langt i år.