Ny runde om Lapphaugen

Politikerne i Sortland må nå behandle Lapphaugen-saken på nytt, etter at «fylkesmannen» har opphevet forrige vedtak. Saken var ikke godt nok utredet, mener statsforvalteren.

«Lapphaugen» ligger nedenfor Sortland camping og bak XL-bygg i Vestmarka (arkivfoto).

Vedtaket om å gi grønt lys for utsprenging av Lapphaugen i Vestmarka, er nå opphevet av statsforvalteren (fylkesmannen) i Trøndelag. Det var en klage fra naboene som førte frem.

Kommunestyret i Sortland vedtok 11. juni i fjor at Kronstein-gruppen (tidligere SE) kunne utvikle sin eiendom ved å sprenge ut grunn for en ny element-fabrikk.

Dette ville bety et stort innhogg i Lapphaugen og uttak av store steinmasser. Sortland Camping klaget vedtaket inn for fylkesmannen, og har altså fått medhold.

Teknisk sjef i Sortland, Terje Kili, sier til nettavisen VOL at kommunen vil gjøre de undersøkelsene som Statsforvalteren krever.

– Vi tar tak i det over påske. Neste møte i formannskapet er jo 29. april, og det er jo litt snaut med tid. Men jeg tenker vi skal prøve å få behandlet saken før sommeren, sier han.

Direktør i Kronsteingruppen AS, Torgeir Arntsen, er redd dette vil bety ytterligere forsinkelser for prosjektet.

– Vi har respekt for prosessene i slike reguleringssaker, og at vedtak kan påklages. Vi er noe overrasket over dette utfallet, sier Arntsen i kommentar til Bladet Vesterålen.

Han lover at man nå skal utrede de to hovedpunktene som statsforvalteren peker på.

Slik tenker Kronstein-gruppen (Sortland Entreprenør) at den nye elementfabrikken skal ligge i fremtiden.

Det ene spørsmålet er alternative tomter. Statsforvalteren mener det kan være mulig å legge en elementfabrikk på ubebygde areal i den nye delen av Vestmarka industriområde.

Det andre ankepunktet er hensynet til kulturminner omkring «Lysverkveien». Her skulle det vært gjort bedre utredning av konsekvensene i prosjektet.

Uansett må det altså en ny behandling av saken i Sortland kommunestyre, etter at nye utredninger er på plass. Dette vil trolig ta noen måneder.

Dermed kan i beste fall Kronstein-gruppen komme i gang med sitt prosjekt en gang i 2022, dersom nye vedtak blir klarert på alle nivå.

Sist var det kun partiet Rødt og en fra FrP som stemte imot planene, og det var derfor stort flertall blant politikerne til å godkjenne Kronstein-gruppens plan.

En underskriftsaksjon samlet ca 400 signaturer som protesterte mot prosjektet og ville bevare Lapphaugen som i dag. Disse ble ikke hørt av flertallet i kommunestyret.