43 år for narkosalg

En stor narkosak ble rullet opp i 2019 og dommene viser nå at det til sammen ble 43 års fengsel for de involverte. En gårdbruker fra Lofoten fikk 8 år bak murene for «lagerplass».

Ved ransaking av gården i Lofoten fant man både penger og narkotika på mange steder (foto: Politiet).

Saken skal ikke ha hatt direkte linjer til Vesterålen, men ut fra omfattende salg av narkotika i Lofoten, kan man anta at deler av stoffet kanskje havnet i naboregionen også.

Det kuriøse med saken er at de involverte merket stoffet med fiskenavn, når de skjulte det i frysere med annen fisk. Både kveite-, torsk- og hysepakker inneholdt helt andre ting.

Hålogaland lagmannsrett har nylig gjort ferdig dommene mot de involverte. Saken ble forleden omtalt i detalj hos NRK Nordland.

Lokalt i Lofoten var det to personer som var delaktige i den omfattende handelen med narkotika. En gårdbruker og en pizzakokk.

Gårdbrukeren lot salget skje med mellomlagring og «sentral» på gården hans. Det var her politiet kunne slå til og gjøre et stort funn av stoff.

Ved ransaking av gården fant politiet 10,5 kilo amfetamin i en fryseboks og et halvkilo til i en isboks i et kjøleskap.

Litt mer amfetamin ble funnet i en plastboks i stua og enda mer i en pultostboks i en bil på tunet.

I en pappeske med søppel fant man 100 gram hasj og i en reol på et soverom ble det oppdaget enda litt mer hasj.

Om ikke det var nok, så stod en traktor ved veien og der fant politiet ytterligere 3,4 kilo hasj.

Et melkespann stor ute på gården i ni uker like før jul 2018, og der fant politiet ca 2 kilo amfetamin da man sjekket det.

Gårdbrukeren er nå dømt til 8 års fengsel, både av tingretten og lagmannsretten.

Den lokale selgeren, «pizzakokken», ble dømt til 4,5 år i tingretten og han godtok dommen uten å anke videre.

Den som fraktet narkoen omkring i Norge var en iraner som også opererte som dronefotograf. Fotooppdrag skulle skjule andre aktiviteter.

Han hadde en kjæreste som var kirketjener, pluss en assistent som også tok «fotooppdrag».

Kjæresten lot penger fra narkohandelen flyte gjennom hennes kontoer, som oppgjør for salg av dronebilder.

Fotografen anket tingrettens dom og fikk redusert sin straff med seks måneder i lagmannsretten. Han må nå sone 4 år og seks måneder.

Hans kvinnelige medhjelper «kirketjeneren», fikk sin straff redusert straffen i lagmannsretten fra 9 år til 7,5 års fengsel.

Assistenten og kureren er dømt til 6 års fengsel, et halvt år mer enn han fikk i tingretten.

Bak det hele stod hovedmannen, som blir omtalt som «entreprenøren Ghost». Han er nå dømt til 10 år og seks måneder fengsel.

Entreprenøren «Ghost» er også importør av amfetaminolje, hasj og andre narkotiske stoffer til Norge.

Byggefirmaet hans hadde ingen bankkonto, ingen ansatte, men likevel millionomsetning. Også han har link til Iran og har innrømmet forsøk på menneskesmugling.

Nå er altså hele saken rullet opp av politiet i Nordland, med 9 involverte som til sammen er blitt idømt fengsel på 43 år til sammen.