Ingen nye smittet lokalt

Påsken er over og ingen nye tilfeller av korona er oppdaget lokalt i Vesterålen på to uker. Likevel er det 2 personer med adresse i Hadsel og Sortland som er smittet andre steder i landet.

Vaksineringen i Vesterålen fortsetter og ved inngangen til april er det ingen smitte i regionen (arkivfoto).

Til sammen er det 133 med bostedsadresse i Vesterålen som er fått påvist korona siden pandemien startet. En del av disse er testet og registrert i andre deler av landet.

Sortland er registrert med 27 smittede av covid-19 totalt sett, men lokalt i kommunen er det bare 21 som er registrert. De 6 andre kan være studenter eller jobbpendlere.

Dette er også tilfelle med Hadsel og nabokommunene, der man har et litt høyere tall hos FHI enn det kommunen selv opererer med.

Siden 23. mars er det ikke registrert nye tilfeller av korona i Vesterålen og dermed har hele regionen vært smittefri nå i to uker.

Om ikke påskeferien bidrar til å hente inn nye tilfeller, er det altså en fin start på våren når det gjelder pandemien lokalt.

Vaksineringen fortsetter og nå er det 4.430 innbyggere i Vesterålen som har fått første dose med vaksinering mot covid-19.

Det nærmer seg 15% av befolkningen i Vesterålens 5 kommuner med ca 30.000 innbyggere.

Knapt to tusen har fått andre dose også, slik at de er fullvaksinerte.

Vaksineringen vil skyte fart etter påske, da det skal kommune større mengder vaksiner til Norge.

Smittetallene i Nordland ellers har også gått ned gjennom påsken. Mandag 2. påskedag ble det rapportert om ett nytt tilfelle i narvik og 3 i Bodø.

Lørdag ble det meldt om en smittet i Fauske, en i Steigen og en i Bodø. Trenden er synkende.

Lenger nord er det en del tilfeller knyttet til Forsvaret. Totalt 18 vernepliktige tilknytta Setermoen leir har nå fått påvist covid-19.

To av disse er i leir, mens resten er på påskeperm. De smittede får ikke komme tilbake til leiren før de er friskmeldt, sier talsmann for Hæren, Eirik Skomedal.

Tromsø meldte om 3 nye tilfeller søndag og to nye tilfeller mandag, og her venter man at det kan komme flere, knyttet til nærkontakter.