Mest fisk i Vesterålen

Fortsatt leder Vesterålen vinterfisket foran Lofoten, sett i forhold til kvantum ilandført torsk. Og i år er det tatt i land mer fisk enn på samme tid i fjor, bortsett fra i Lofoten.

Øksnes og Andøy er de store fiskerikommunene under vinterfisket (foto: Andenes fiskemottak).

Kvantumet fersk torsk levert hittil, ved utgangen av påsken, er totalt 123.690 tonn samlet for Nord-Norge. Det er faktisk litt mer enn på samme tid i fjor.

Verdien er imidlertid redusert fra 2.910 til 2.043 millioner kroner. Det betyr et «tap» for fiskerne på ca 30% i år, sett i forhold til fjorårets rekordpriser.

Snittprisen for sløyd torsk uten hode er ned fra kroner 35,- i fjor til kroner 24,- pr kilo i år. Minus en tredel altså her.

Til tross for at totalkvantumet nå er ganske jevnt med fjoråret, er det store geografiske forskjeller, viser ukerapporten fra Norges råfisklag.

Vesterålen er største leveringssone hittil i år mot Lofoten på samme tid i fjor. Vesterålen har totalt 30.130 tonn og ligger med det 4.830 tonn foran fjoråret.

Deretter følger Lofoten med 28.560 tonn, som imidlertid har en reduksjon på hele 16.800 tonn sammenlignet med fjoråret. Det er en svikt på hele 37 %.

Troms følger så med 26.640 tonn, som er 6.320 tonn foran fjoråret.

Vest-Finnmark har desidert størst økning fra året før. Totalt 26.150 tonn er landet, som gir en økning på 8.470 tonn fra året før.

Øst-Finnmark har likt kvantum i år som i fjor, med 10.950 tonn ilandført fisk.

Råfisklagets samlede omsetning pr 5. april ligger på 4,4 milliarder, mot 6 milliarder kroner til samme tid i fjor.

Utenlandske fangster er ned 600 millioner kroner. For norske båter er det en reduksjon på 1,02 milliarder kroner.