Hundre nye innbyggere

Omkring 100 flyktninger fra Ukraina er nå straks på plass i Sortland. I løpet av sommeren vil opp mot 40 flere ankomme. Boligmarkedet er presset og det mangler fortsatt 20 boenheter.

Heidi Høwe og Marit Sandvær Seim orienterte politikerne forleden (foto: Sortland kommune).

Den voldsomme strømmen av flyktninger man ventet fra Ukraina er så langt uteblitt. Millioner er på flukt, men ønsker å være i Polen inntil videre.

Norge har tatt imot noen tusen, men langt færre enn de 100.000 man tidligere trodde ville komme.

Lokalt i Vesterålen er det ankomment en del ukrainere, men også her er det langt færre enn forventet.

Sortland kommune lovet å ta imot 200 personer, og pr 1. juni er det omkring halvparten som har meldt sin ankomst.

Konkret er det 56 ukrainere som er bosatt direkte, mens 15 kommer neste uke.

I løpet av juli vil omkring 20 flere komme og innen august er tallet oppe i minst 137, tror kommunen.

Dette kom frem under en orientering som ble gitt til politikerne forleden, da formannskapet var samlet.

Det er prosjektleder Heidi Høwe og Marit Sandvær Seim som leder integreringstjenesten.

Kommunen har funnet 44 private bosteder og 10 kommunale, slik at det nå er 93 personer som har tak over hodet.

Fortsatt mangler man omkring 20 boenheter, for at alle de 200 som er ventet å komme, skal få et eget bosted i Sortland.

Kommunen forsøker å legge godt til rette for de som bosettes. Dette er i første rekke kvinner og barn fra Ukraina.

Man trenger da både plasser i barnehage og skole, pluss tilbud innen helse og omsorg.

Sortland kommune har hatt litt nedgang i folketallet de senere år.

Da er 100 eller 200 nye innbyggere uansett velkomne, selv om det legger litt akutt press på kommunale tjenester.

Mange av de voksne ukrainerne er kvinner i alderen 18-45, som både kan engelsk og har yrkeserfaring fra hjemlandet.

Barna har gått i barnehage eller skole i hjemlandet og har deltatt i ulike fritidsaktiviteter der.

Ifølge Høwe og Seim vil dermed de nyankomne være et positivt bidrag til kommunen og fellesskapet.