Ekstra fergeruter

Sommertrafikken i nord er allerede i gang og kapasiteten på fergene er blitt forbedret fra og med i dag. Tilløp til lange køer skal dermed kunne unngås, håper Statens vegvesen.

Bildet viser ferga mellom Bodø og Lofoten (foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen).

Med allerede økende trafikk, har Statens vegvesen økt kapasiteten på riksvegferjene i nord. Flere ferger og køvakter skal sørge for at trafikantene får en fin reise.

For Rv. 85 Bognes – Lødingen blir et tredje fartøy satt inn fra og med fredag 3. juni. Dette er en uke tidligere enn planlagt og for å ha bedre kapasitet til pinsetrafikken.

Endring på kai gir flere oppstillingsplasser og annen avkjøring. Vi har beredskap på trafikkdirigering ved opphopning av trafikk.

Kamera på kaiene gjør at Statens vegvesen til enhver tid har oversikt over behovet for dette tiltaket. Det er også mulig å kjøre noen ekstra turer ved behov.

Etter to år med pandemi og ulike restriksjoner, kan det se ut som at de utenlandske turistene er tilbake på norgesferie.

Statens vegvesen observerer mange bobilturister på vegene og på de 4 ferjesambandene i nord.

Alle ligger i Nordland fylke, og er sentrale for reiser i landsdelen, uansett om man skal til Lofoten, Vesterålen eller videre nordover.

Fra Bodø til Lofoten anløper man Moskenes, mens til Vesterålen er det Bognes – Lødingen som er ruta.

Lenger øst går fergene mellom Bognes og Skarberget, samt Drag – Kjøpsvik over Tysfjorden.

Anleggsarbeid fortsetter i sommer på Bognes, der ferga til Skarberget har avgang (Vegvesen webkamera).

Årets sommertrafikk har allerede startet, og Statens vegvesen forventer mer trafikk på riksveiferjene etter hvert som vi nærmer oss ferietid.

Statens vegvesen starter nå sommerruta for flere av sambandene, slik at vi har bedre kapasitet til pinsetrafikken.

– Vi har iverksatt noen tiltak for at reisen skal bli en positiv opplevelse, og vi håper tiltakene bidrar til noe mindre kø for de som reiser med ferje.

Vi har satt inn noen ekstra ferjer eller større ferjer for å få bedre kapasitet, utvidet sommersesongen og satt inn vakter på noen ferjekaier, sier Kristin Sortland fra ferjeavdelingen i Statens vegvesen.

På noen av sambandene kan det kjøres ekstraturer utenom ruteplanen ved behov.

For at de reisende skal få en enklere ferjetur, har Statens vegvesen en klar anbefaling om betaling.

– Vi anbefaler alle som reiser med ferje å opprette AutoPASS-avtale for ferje (autopassferje.no) eller legger inn kortbetaling via ferrypay.no.

Uten en av disse løsningene vil reisende få et gebyr på 75 kr for faktura, forteller Sortland.

Skal du ut på en lengre ferietur, kan det i løpet av turen bli flere ferjeturer. Men har du registrert deg på forhånd, slipper du gebyrer i etterkant av ferien.

For E6 Bognes – Skarberget er det satt inn større ferge for å styrke kapasiteten i sambandet.

MF Virak, som har en kapasitet på 50 personbiler, er byttet ut med MF Lyngen som har kapasitet på 75 PBE.

Drag-Kjøpsvik er midlertidig stengt, og åpner igjen 23. juni for normal trafikk.

Pågående anleggsarbeid på ferjekaiene gir noen utfordringer på oppstillingsplass, men Mesta er klare til å dirigere ved mye trafikk.

Ruten Rv. 80 Bodø–Røst–Værøy–Moskenes har fått øket kapasitet ved å sette inn en fjerde ferje i seks uker. Det blir dermed 4 ferger fra 24. juni til 7. august.

Det er mulig å forhåndsbestille plass på ferjen via nettsiden til Torghatten Nord som betjener ferjestrekningen – også for de reisende uten kjøretøy.

Passasjerer uten kjøretøy reiser gratis, men de betaler da et reservasjonsgebyr.