Flere til yrkesfag

Norge vil mangle 90.000 fagarbeidere innen 2035. Regjeringen vil at flere skal velge yrkesfag, få læreplass og fullføre fagbrevet.

– Norge trenger flere fagarbeidere og regjeringen vil satse på yrkesfag, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

I 2022 vil det brukes mer enn én milliard på yrkesfag og kvalifisering.

Tiltakene handler om å følge opp elevene tettere gjennom skoleårene på yrkesfag og når de går ut i bedrift som lærlinger, skaffe flere læreplasser og satse på kvaliteten i yrkesfagsopplæringen.

I 2021 søkte 30.300 om læreplass, og 6.600 fikk ikke læreplass.

Av disse 6.600 begynte 1.240 på VG3 i skole, og 1.060 ble lærekandidater med mål om kompetansebevis.

4.300 var ikke registrert med læreplass eller annet tilbud innen utgangen av 2021.

–For mange står uten læreplass. Dette er en svakhet i opplæringssystemet vårt.

Vi vet at sjansene for å fullføre med fag- eller svennebrev øker for de som får en læreplass. Derfor vil regjeringen jobbe sammen med fylkene, partene i arbeidslivet og næringslivet jobbe for et kraftfullt yrkesfagsløft, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Dersom tiltakene fører til at flere fullfører og består VGO, og senere deltar i arbeidslivet, vil de samfunnsøkonomiske gevinstene være betydelige.

Flere i arbeid og høyere kompetanse i arbeidsstyrken gir høyere økonomisk vekst og mer velferd.

Bedre inkludering i arbeidslivet kan også gi lavere trygdeutgifter.

For den enkelte vil det å ha fullført videregående opplæring og en sikrere tilknytning til arbeidslivet bety høyere inntekt og økt livskvalitet.