Unge får fiske

Regjeringen deler nå ut 2 millioner kroner til kommunale prosjekter som legger til rette for at ungdom mellom 12 og 25 år kan høste erfaringer fra fiskeryrket.

Andøy og Moskenes er to av kommunene der det blir gjennomført slike prosjekt.

Departementet har mottatt 10 gode søknader, Andøy og Moskenes får 200.000 kroner hver.

Støtten til ti kommuner betyr at over hundre ungdommer kan få prøve seg på havet i sommer.

– Det er viktig for rekrutteringen til fiskerinæringen at flere unge jenter og gutter får prøvd seg på havet.

Gjennom disse kommunale prosjektene får også ungdom som ikke har kontakter i næringa mulighet til å prøve seg som fiskere, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Av de ti kommunene som har søkt om tilskudd er det kun én av kommunene som har gjennomført et slikt prosjekt før.

Tildelingen gir altså ungdommer i ytterligere 9 kommuner muligheten til å forsøke seg som fiskere i sommerferien.

– Her har kommunene gjort en solid innsats for å få på plass disse prosjektene på kort tid, sier fiskeri- og havministeren.

Prosjektene det søkes støtte til går i hovedsak ut på at kommunene leier båt med fiskeskipper som veileder.

Kommunene gjennomfører en åpen utlysning av ordningen slik at mange ungdommer kan delta i løpet av sommerferien. Antall plasser i tabellen under er derfor anslag.

Det er også viktig at kommunene kan dokumentere et godt faglig opplegg for ungdommene.

I flere av kommunene gjennomføres prosjektene i samarbeid med næringen og organisasjoner.