Hermetikken bygger

Eiendommen etter tidligere «Maritex» eies nå av Vesteraalens AS og her skal man foreta en ombygging for å åpne adkomst med nybygget til Vesteraalens Hermetikkfabrikk.

Fasaden på vestre del av «Hermetikken» vil se slik ut etter ombygging. Tankene blir stående slik de er i dag, mens hovedbygget får en ekstra etasje (skisse: Klausengruppen).

Maritex-bygget har vært brukt en tid av «Hermetikken», men nå står den nye fabrikken klar på nabotomta og da er det ønskelig å åpne opp og tilpasse de to eiendommene slik at det kan bli lettere sambruk.

Dermed kan Vesteraalens AS få flere garderober, større kantine og flere kontorer. Firmaet vokser stadig og nye ansatte trenger plass.

«Hermetikken» har hatt pause i sommer for produksjonen av fiskeboller, men man regner med å være i gang igjen i slutten av oktober måned. Det er tilgangen på egnet råstoff fra fiskerne som avgjør produksjonsstart.

Vesteraalens AS har planer om langt flere produkter i den nye fabrikken, men fortsatt vil de tradisjonelle og populære fiskebollene være hovedbase for driften.

Skissen her viser før og etter ombygging, der øverste del er dagens bygningsmasse og nederst den fremtidige fasaden mot sør (skisse: Klausengruppen).

Klausengruppen AS har sendt inn nye plantegninger til godkjennelse i Sortland kommune. Om disse blir klarert kan ombyggingen av «Maritex-lokalene» starte i 2021.

– Vi er i gang med prosessen for å få godkjent prosjektet, men vi vil nok ikke være i gang med selve bygginga før vi er ferdig med den kommende produksjonssesongen, rundt mai, sier direktør Viktor Johnsen i Vesteraalens AS i en kommentar til Bladet Vesterålen.

Vesteraalens AS omsatte for 66 millioner kroner i fjor og endte opp med et underskudd på 10 millioner. Selskapet eies av Vesteraalens Invest AS, der hovedeier er Ems Consult AS, som igjen eies av Eivind Martin Simonsen.